Tohtoročné kosenie v Žiline zabezpečí mesto vo vlastnej réžii

Tohtoročné kosenie v Žiline zabezpečí mesto vo vlastnej réžii_fotoTohtoročné kosenie v Žiline zabezpečí mesto vo vlastnej réžii_foto

Koncom apríla sa v Žiline začína s kosením  verejnej zelene. Po novom bude úpravu a čistenie trávnikov zabezpečovať spoločnosť Technické služby mesta Žilina. Radnica si od tejto zmeny sľubuje väčšiu efektivitu a zníženie nákladov.

Spoločnosť Technické služby mesta Žilina vznikla v roku 2021 s  cieľom postupného prevzatia a zabezpečenia činností súvisiacich s údržbou verejného priestoru, pričom postupne nahrádza služby externých dodávateľov. V prvej fáze prebrala spoločnosť pod svoju správu verejné osvetlenie, od minulého roka sa jej služby rozšírili o správu, údržbu a opravy športovísk, detských ihrísk, mestského mobiliáru a fontán. Zamestnanci Technických služieb mesta Žilina zabezpečujú tiež vývoz odpadu z malých smetných nádob, drobné stavebné práce a jednoduché operatívne činnosti ako čistenie či manipulačné práce. Od tohto roku preberá žilinská mestská spoločnosť i správu a údržbu mestskej zelene. Doteraz tieto činnosti zabezpečovala bratislavská spoločnosť A.I.I. Technické služby, ktorej však vlani mesto vypovedalo zmluvu. Dôvodom bol najmä fakt, že spoločnosť nestíhala zabezpečovať kosenie podľa vopred dohodnutého harmonogramu a neplnila nastavené štandardy v zmysle zmluvy. „Vzhľadom na nespokojnosť s odvedenou prácou sme sa rozhodli, že úpravu zelene vezmeme do vlastných rúk, teda prostredníctvom Technických služieb mesta,“ vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne. Mestská spoločnosť musela podľa jeho slov zabezpečiť nákup novej techniky, strojového vybavenia a vytvorenie ďalších pracovných miest. „Som nesmierne rád, že sa nám darí krok po kroku napĺňať našu víziu, ktorej cieľom je postupne prevziať jednotlivé komunálne služby a vykonávať ich vo vlastnej réžii, čím sa vyhneme dodávateľom z externého prostredia. Týmto spôsobom vieme výrazne znížiť náklady a navyše sa zjednoduší i komunikácia pri riešení nepredvídaných udalostí,“ doplnil primátor.

S kosením verejnej zelene v Žiline začnú Technické služby mesta v pondelok 22. apríla 2024. V teréne bude 13 traktorových kosačiek a dostatočný počet ručných koscov využívajúcich rotačné kosačky a krovinorezy. Kosenie verejných plôch vo vlastníctve mesta s rozlohou 1 700 000 m² je rozdelené do troch tried. Do triedy údržby I sa zaraďujú spoločensky významné parkové a rekreačné plochy s frekventovaným využívaním. Kosia sa podľa potreby 12, 6 alebo 4-krát ročne. „Do druhej triedy patria vnútrobloky, mestské časti, uličná zeleň, ale tiež cintorín na Bôriku a cestné ťahy. Kosiť sa budú 6-krát alebo 4-krát za rok, pričom prioritne sa vykosia ostrovčeky a cestná zeleň, ďalej detské ihriská a exponované plochy,“ priblížil konateľ spoločnosti Technické služby mesta Žilina Peter Rolko. Doplnil, že do triedy údržby III sú zaradené extenzívne trávniky, ktoré sa budú kosiť 5-krát za rok. Kontakty na jednotlivé služby nájdu občania na www.tsmza.sk.