Textil a šatstvo

Nádoba na textilNádoba na textil

Na území mesta Žilina je rozmiestnených 92ks špeciálnych kontajnerov na zber použitého šatstva a textilu spoločnosti TextilEco, a.s.

Do zberného kontajnera vhadzujte šatstvo zabalené v obale primeranej veľkosti, zodpovedajúcemu rozmeru otvoru na kontajneri, aby nedochádzalo k zaseknutiu v otvore a znefunkčneniu nádoby.

Zároveň upozorňujeme obyvateľov mesta, aby neparkovali vozidlá pred zbernými nádobami, lebo znemožníte vývoz textilu a to prispieva k problému s preplnenými kontajnermi.

Nádoby sú vyprázdňované spravidla 1 x za 2 týždne.

V prípade preplnenia, poškodenia zberného kontajnera alebo, ak ste omylom vyhodili svoje veci, volajte telefónne číslo 0908 995 258. Prosíme, vždy uveďte mesto Žilina a ulicu, kde sa kontajner nachádza. Spoločnosť TextilEco, a.s. zabezpečí, počas pracovných dní, do druhého dňa nápravu. Prispejeme takto spoločne k čistote okolo kontajnerov a udržaniu verejného poriadku.