Systém parkovania v Žiline sa zmení, mestskí poslanci schválili prevzatie parkovacej politiky pod správu mesta

MZ-v-Ziline-24.4.2023-600x450MZ-v-Ziline-24.4.2023-600x450

Mestské zastupiteľstvo na pondelkovom zasadnutí schválilo všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého prechádza parkovacia politika z rúk Žilinskej parkovacej spoločnosti do rúk žilinskej samosprávy.

Mesto Žilina sa od 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. Všeobecné záväzné nariadenie definuje nové formy úhrady za rezidentské karty, parkovacie lístky pre návštevníkov, dobu spoplatnenia aj výšku poplatkov. „Zóna regulovaného parkovania sa nemení. Čo sa od júna mení je počet zón – namiesto troch budú po novom zóny A a B. Zároveň pristupujeme k modernizácii parkovacieho systému, pričom zaplatiť bude možné aj cez SMS-ku či aplikáciu. Aktuálne vyhlasujeme súťaž na platobný systém a pripravenú máme aj zmenu dopravného značenia,“ potvrdil primátor Žiliny Peter Fiabáne s tým, že samospráva postupne vymení aj parkovacie automaty. Druhým dôležitým krokom bude podľa neho veľmi rýchle rozširovanie rezidenčného parkovania na sídliská a do mestských častí.

Výmena už vydaných rezidentských parkovacích kariet potrebná nebude. „Občania sa nám iba prihlásia do nového centrálneho informačného systému na správu parkovania, aby sme ich mali v evidencii, pričom o všetkom ich budeme informovať. Čo sa týka počtu vydaných kariet, po novom obmedzujeme ich počet na dve na domácnosť, pretože našou filozofiou je podpora udržateľnej mestskej mobility, nie individuálneho motorizmu,“ doplnil vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik.

Návštevníci regulovanej zóny zaplatia za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu v pásme A vo výške 1,5 eura (1,8 eura SMS lístok) a v pásme B 0,8 eura (1 euro SMS lístok). Od júna sa mení doba spoplatnenia – pre obe pásma bude stanovený čas počas pracovných dní od pondelka do štvrtka v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod., v piatok a v sobotu od 7.00 hod. do 22.00 hod. Počas nedele a štátnych sviatkov bude parkovanie v oboch zónach bezplatné.

Mestskí poslanci na pondelkovom zasadnutí schválili aj zmenu tarify a sadzobník poplatkov mestskej hromadnej dopravy, ktoré začnú platiť 1. júla. Schválený návrh hovorí o zvýšení cien elektronických, SMS lístkov a predplatných základných, zľavnených a prenosných lístkov. V prípade elektronických jednorazových cestovných lístkov ide o zvýšenie o 10 až 15 centov, v prípade predplatných lístkov o 5 až 10 eur. Ceny papierových cestovných lístkov sa nemenia. „Náklady, s ktorými dopravný podnik bojuje, sú privysoké a neustále rastú. Najskôr karty zamiešala pandémia, neskôr sa pridala energetická kríza. Vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú ceny, sa domnievame, že od budúceho roka budeme platiť za elektrickú energiu ešte viac, čiže aj náklady podniku budú ďalej stúpať. Zvýšenie cien je v tejto situácii nevyhnutné, pričom z nášho pohľadu ide ešte o akceptovateľné navýšenie poplatkov,“ vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne. Žiaci od 6 do 15 rokov po novom za ročný predplatný lístok zaplatia 20 eur, občania vo veku od 62 do 69 rokov 30 eur.

Mesto Žilina zároveň vyhovelo protestu prokurátora a upravilo všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Znamená to, že prevádzkovatelia už nebudú mať možnosť žiadať mestské zastupiteľstvo o odsúhlasenie prevádzkového času nad rámec VZN. Podnikateľské subjekty, ktoré majú prevádzkový čas upravený na základe žiadosti schválenej zastupiteľstvom, budú písomne informované a vyzvané, aby upravili prevádzkový čas vo svojich prevádzkach v rozsahu definovanom v nariadení. Zároveň bola do VZN doplnená prevádzková doba prevádzkarní bezdotykových autoumyvární a samoobslužných umývacích boxov, ktoré sú umiestnené v priemyselných zónach s tým, že môžu byť otvorené nonstop. Pri umiestnení týchto prevádzok na ploche s prevahou bývania v rodinných alebo bytových domoch je prevádzkový čas určený od 6.00 hod. do 22.00 hod.

Mestské zastupiteľstvo na pondelkovom zasadnutí odobrilo aj personálne zmeny v spoločnosti Žilinské komunikácie a do funkcie člena predstavenstva spoločnosti namiesto Dušana Maňáka vymenovalo Denisa Cádera. Do funkcie člena dozornej rady poslanci schválili Antona Kozlíka.

Zastupiteľstvo tiež prijalo informatívnu správu o spracovaní urbanistickej štúdie revitalizácie sídliska Vlčince II. V roku 2019 radnica pristúpila k obstarávaniu urbanistických štúdií revitalizácií jednotlivých sídlisk s tým, že cieľom je na základe analýzy problémov v území navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v synergii s celkovým charakterom a štruktúrou sídliska. Po spracovaní bol návrh koncom roka predstavený poslancom, následne bol prezentovaný občanom. Po prezentácii boli obyvateľom vytvorené podmienky pre vyjadrenie sa k navrhovanému riešeniu a následne boli návrhy občanov a poslancov vyhodnotené a relevantné podnety zapracované do výsledného návrhu.