Systém parkovania v centre Žiliny čakajú od júna zmeny

parkovanieparkovanie

V Žiline sa od júna mení systém parkovania. Žilinská samospráva sa od tohto dátumu stane výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta a pri tejto príležitosti pripravuje viacero noviniek. Dlhodobo plánovaná zásadná reforma parkovania by mala v budúcnosti priniesť posun rezidenčného parkovania z centra mesta na všetky žilinské sídliská. O návrhu všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa parkovania v centrálnej mestskej zóne a širšom centra mesta budú rokovať mestskí poslanci koncom apríla.

Žilinská radnica sa pripravuje na prevzatie regulácie parkovania v centre mesta, ktorú aktuálne prevádzkuje Žilinská parkovacia spoločnosť. Zmluvný vzťah končí 6. júna a systém parkovania prejde pod mesto. Nevyhnutnou súčasťou prevzatia tohto systému je schválenie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo 24. apríla 2023.

Regulovaná zóna parkovania sa zatiaľ územne nezmení. Návrh nového VZN rieši nielen rezidentské parkovanie, ale aj parkovanie návštevníkov mesta. Jeho súčasťou je definovanie nových foriem úhrady za rezidentské karty a za parkovacie lístky. Zároveň určuje postup pri predkladaní žiadostí a stanovuje výšku poplatkov za parkovacie karty či lístky. „Obyvatelia centra budú môcť aj naďalej po registrácii a zakúpení rezidentskej karty v mieste svojho bydliska parkovať neobmedzene bez nutnosti ďalšieho poplatku. Zároveň sa sprísni vydávanie rezidentských kariet. Vydávať sa budú adresne len tým rezidentom, ktorí majú v regulovanej zóne trvalý pobyt. Ostatní vodiči si za parkovanie v platených zónach budú musieť uhradiť hodinové parkovné,“ priblížil žilinský primátor Peter Fiabáne. Ceny sa podľa pripravovaného návrhu VZN výrazne nezmenia, pribudne však možnosť zakúpiť si parkovací lístok prostredníctvom SMS správy alebo mobilnej aplikácie. Dostupné budú i naďalej parkovacie automaty, po novom v nich však vodič zaplatí len pomocou platobnej karty. Podľa navrhovaného VZN budú návštevníci regulovanej zóny platiť za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu v pásme A vo výške 1,5 eura za hodinu (resp. 1,8 eura SMS lístok) a v pásme B – 0,8 eura za hodinu ( resp. 1 euro SMS lístok).

Návrh VZN počíta aj so zmenou doby spoplatnenia. Pre obe pásma je po novom stanovený čas spoplatnenia počas pracovných dní od pondelka do štvrtka v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod., v piatok a v sobotu v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Počas nedele a štátnych sviatkov bude parkovanie v oboch zónach bezplatné. „Regulácia statickej dopravy v Žiline má zvýhodniť ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v Žiline. Dôležitým faktom je, že žilinská samospráva bude systém parkovania prevádzkovať výlučne vlastnými silami a nebude ho zadávať žiadnemu ďalšiemu subjektu. Znamená to, že všetky financie, ktoré systém regulácie parkovania prinesie, sa stanú príjmom do pokladne mesta. Našou ambíciou je z celého výťažku zriadiť fond mobility a podporovať z týchto financií dopravné projekty súvisiace s mobilitou v meste,“ doplnil P. Fiabáne.

O návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa týka parkovania, budú poslanci rokovať na mestskom zastupiteľstve 24. apríla. Návrh je zverejnený na úradnej tabuli mesta.