Súkromné spoločnosti sa spájajú na pomoc Ukrajine, mestu Žilina venovali materiálny dar

Darovanie zdravotníckeho materiáluDarovanie zdravotníckeho materiálu
Žilinská samospráva od vzniku vojenského konfliktu na Ukrajine v maximálnej možnej miere spolupracuje na riešení utečeneckej krízy na území mesta. Ako okresný koordinátor pomoci ľuďom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny spolupracuje mesto s občianskymi iniciatívami, ale aj s množstvom dobrovoľníkov. Pomocnú ruku utečencom neváhali podať ani Žilinčania, či už poskytnutím bezplatného ubytovania, finančnou pomocou alebo kúpou potravín, drogérie a iných nevyhnutných vecí. Orange Group spojila sily s lokálnymi spoločnosťami Orange Business Services a Orange Slovensko a pripravili materiálnu pomoc pre mesto Žilina.   Žilinskej samospráve bola v uplynulých dňoch doručená materiálna pomoc vo forme tabletov, mobilných telefónov, SIM kariet a WiFi zariadenia na vytvorenie internetovej konektivity. Spoločnosti v rámci Orange Group mestu venujú aj notebooky. Významnú časť pomoci tvorí tiež zdravotnícky materiál ako napríklad antibakteriálne gély, chirurgické masky či ochranné obleky. Deväť paliet tvorených dodávkou zdravotníckych overalov v piatok 29. apríla odovzdal primátor Peter Fiabáne na pomoc Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, o ďalšej podpore mesto rokuje. „Teší ma, že sa v ťažkých chvíľach spájajú ľudia, súkromné spoločnosti i rôzne organizácie s jediným cieľom pomôcť. Dar od Orange Group, Orange Slovensko a Orange Business Service pomôže Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, ale aj mestu Žilina pri ďalšej pomoci ľuďom z Ukrajiny. Ďakujem za tento prejav solidarity, ktorý napomôže zmierniť dopady vojny na ľudí hľadajúcich v našom meste dočasné útočisko alebo trvalý domov. Pomoc poputuje inštitúciám a organizáciám, ktoré sa pomoci ľuďom z Ukrajiny venujú,” podotkol primátor Peter Fiabáne. „Posledné týždne sú skutočne veľmi náročné, to, čo sa deje na Ukrajine je bezprecedentné, no napriek hnevu, nepochopeniu a šoku sme svedkami aj niečoho pozitívneho – zjednotenia, vzájomného porozumenia, súcitu a obrovskej solidarity. Preto sme radi, že aj prostredníctvom tejto materiálnej podpory môžeme aspoň čiastočne uľahčiť ťažkú situáciu ľuďom utekajúcimi pred vojnou,“ povedal Vladislav Kupka, riaditeľ úseku služieb zákazníkom v Orange.