Suché stromy z Lesoparku Chrasť zmiznú, dôvodom je ochrana návštevníkov

ilustračná fotoilustračná foto

Žilinská samospráva sa chystá na ťažbu suchých stromov v Lesoparku Chrasť. Mesto chce takto ochrániť bezpečnosť návštevníkov lesoparku. Škodcom napadnuté suché stromy, ktoré sa zvyknú nazývať aj sucháre, môžu ohroziť ľudí, keďže padajú na chodníky. Keď sa stromy odstránia a popadané zvyšky odvezú, znižuje sa riziko prenosu nákazy na zdravé stromy.

Počas výrubu, ktorý mesto plánuje realizovať v najbližších dňoch, sa z lesoparku odstránia smreky, ktoré boli napadnuté lykožrútom. Stromy sú oslabené aj nedostatkom vlahy a podľahli nákaze. V časti na Vlčincoch bude vyťažených 20 kusov smrekov a rovnaké množstvo sa odstráni aj v časti Zaparové pri záhradkárskej osade. Na zlý stav niektorých drevín v časti lesoparku medzi Rosinskou cestou a Karpatskou ulicou, ktoré priamo ohrozujú aj jeho návštevníkov, sa sťažujú aj samotní obyvatelia mesta v aplikácii Odkaz pre starostu.

Súhlas na ťažbu vydáva odborný lesný hospodár mesta. Výrub bol nahlásený v zmysle zákona o lesoch na Okresný úrad v Žiline a prekonzultovaný so zástupcom ochranárskych združení. Ak by samospráva nespracovala kalamitu v termíne, mohol by jej lesný úrad udeliť pokutu. Výsadbu za vyťažené kusy mesto zabezpečí v súlade s lesníckou legislatívou a programom starostlivosti o les drevinami, ktoré lepšie odolávajú klimatickým zmenám.

Do miest, kde sa bude vykonávať výrub, bude mať verejnosť dočasne obmedzený prístup a mesto žiada o rešpektovanie bezpečnostných pokynov všetkých návštevníkov lesoparku. Pre získanie bližších informácií sa môžu záujemcovia obrátiť priamo na Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline alebo lesného hospodára.

Žilinský Lesopark Chrasť je atraktívne miesto pre obyvateľov mesta na oddych a relax, keďže ide o les priamo v meste. Každoročne ho však ohrozuje nebezpečná nákaza a problémy so zdravotným stavom drevín sa tu vyskytovali aj v minulosti. Žilinská samospráva preto musí každoročne prijímať opatrenia na eliminovanie rizík a spomalenie nákazy.

Odborníci predpokladajú, že stav žilinského lesoparku môže súvisieť aj s klimatickými zmenami.

V strednodobom horizonte by malo dôjsť k zmene jeho drevinového zloženia, smreky a jasene postupne nahradia iné dreviny, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na teplú a suchšiu klímu.