Študenti majú príležitosť pracovať na projektoch mestskej zelene

il. fotkail. fotka

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline (SOŠPaSV) podpísala s mestom memorandum s cieľom spájať vedu a prax pri projektoch týkajúcich sa mestskej zelene. Študenti tak dostanú príležitosť oboznámiť sa s procesmi jej plánovania, realizácie a údržby v samospráve. Cieľom prvého projektu je skrášlenie priestoru Námestia hrdinov v Budatíne, s ktorým začali už dnes.

Pilotný projekt by mal byť zrealizovaný v priebehu niekoľkých dní. Študenti vymenia kvetináče aj mobilnú zeleň, ktoré sa v priestoroch nachádzajú. V pondelok 3. júna budú vysádzať trvalky pod profesionálnym dohľadom svojich vyučujúcich, aj pracovníkov odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline. Samospráva v spolupráci s Útvarom hlavného architekta (ÚHA) pripravuje aj ďalšie projekty, ktoré sa v rámci plnenia memoranda budú realizovať v nasledujúcom školskom roku 2024/2025.

„Spolupráca mesta a Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline prinesie výhody pre obe strany. Študenti získajú praktické skúsenosti i cenné poradenstvo od odborníkov, spoznajú celý proces od plánovania cez realizáciu až po údržbu mestskej zelene v podmienkach samosprávy. V budúcnosti sa možno aj na základe týchto znalostí budú uchádzať o pracovné pozície v samospráve,“ povedal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Útvar hlavného architekta uzatvoril Memorandum o spolupráci už v roku 2022 na základe prvotného stretnutia primátora mesta, riaditeľa ÚHA a riaditeľa SOŠPaSV. Až po jeho podpísaní začala intenzívnejšia spolupráca v rámci súťaže Môj obľúbený strom v roku 2023. Súčasťou odmeny pre zapojené materské a základné školy boli aj edukačné workshopy. Tie realizovali práve študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Okrem náučných aktivít si pre deti pripravili spoločné vysádzanie stromčeka, ktoré malo veľmi pozitívny ohlas a vyvolalo dopyt po intenzívnejšej spolupráci. Tú potvrdilo mesto Žilina aj druhým memorandom, v ktorom sa zaviazali k zapájaniu študentov do realizácie a údržby sadovníckych diel v meste. Spoločne s Útvarom hlavného architekta sa tiež budú podieľať na spracovávaní architektonických, krajinárskych a dizajnérskych návrhov. Memorandum je uzatvorené do roku 2026.