Študenti budú riešiť problémy dopravy a jej vplyv na životné prostredie

Rondel_ilustracne-foto-768x404Rondel_ilustracne-foto-768x404

Mesto Žilina v spolupráci s Fakultou prevádzky, ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity vyzýva všetkých šikovných žiakov stredných škôl, aby sa do 15. mája 2024 zapojili do súťaže Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava.

Doprava v mestách je kľúčovým prvkom, ktorý ovplyvňuje každodenný život obyvateľov. Vzhľadom na narastajúci počet áut je nevyhnutné zamýšľať sa aj nad udržateľnosťou a vplyvom na životné prostredie. Aj mesto Žilina, ako významná dopravná križovatka v rámci krajiny, častokrát pociťuje dopravný nápor a ulice preplnené autami.

Súťažiaci, ktorí budú so svojimi projektami v súťaži úspešní, budú ocenení zaujímavými a hodnotnými cenami. Mesto Žilina, ako partner súťaže, ponúka jednému z výhercov komentovanú prehliadku historického centra a pamiatok mesta, vstupy na mestskú krytú plaváreň a letné kúpalisko a balíček vecných cien.

Udržateľná doprava v mestách je z dlhodobého hľadiska kľúčová a má priamy vplyv na kvalitu života obyvateľov. Riešenie súčasných výziev však vyžaduje komplexný prístup, ktorý zahŕňa nielen technologické inovácie, ale aj zmeny v správaní obyvateľov.

Témy projektov, pravidlá súťaže a všetky ďalšie informácie o súťaži nájdete TU