Stretnutie s občanmi k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bôrik a Hliny V, VI

retarder-1707462_1920retarder-1707462_1920
V záujme upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bôrik a Hliny V, VI plánuje mesto Žilina zlepšiť organizáciu dopravy formou zjednosmernenia niektorých ulíc alebo ich úsekov a osadenia prvkov upokojenia cestnej premávky (spomaľovacie prahy, tzv. vankúše, vyvýšené priechody pre chodcov, ostrovčeky, doplnenie chýbajúceho dopravného značenia atď.). Cieľom navrhovaných opatrení je eliminovať tranzitnú dopravu na často využívaných komunikáciách, zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a v neposlednom rade opätovne skvalitniť život obyvateľov i návštevníkov daných lokalít. Po májovej online diskusii sa počas júna uskutoční aj osobné stretnutie s občanmi. Diskusia s verejnosťou sa bude konať 16. júna o 17.00 hod. priestoroch Základnej školy V. Javorku.  Vašimi postrehmi a názormi sa tak budete môcť podieľať na zlepšení dopravnej situácie v lokalite, kde bývate.