Stretnutie s občanmi k návrhu upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bánová a Závodie

retarder-1707462_1920retarder-1707462_1920
V záujme upokojenia automobilovej dopravy v mestských častiach Bánová a Závodie plánuje mesto Žilina zlepšiť organizáciu dopravy formou zavedenia rôznych dopravných opatrení.  Navrhujeme osadiť prvky upokojenia cestnej premávky a doplniť chýbajúce dopravné značenie križovatiek na kritické ulice, ako aj pri školských zariadeniach, kde budú zriadené školské zóny v kombinácii s prvkami upokojenia dopravy. Cieľom navrhovaných opatrení je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a v neposlednom rade skvalitniť život obyvateľov i návštevníkov daných lokalít. Predstavenie projektu, jeho riešení, ako aj diskusia s verejnosťou sa uskutoční 23. júna o 15.00 hod. na Mestskom úrade v Žiline vo veľkej zasadacej miestnosti. Vašimi postrehmi a názormi sa tak budete môcť podieľať na zlepšení dopravnej situácie v lokalite vášho bydliska.