Stretnutie k prezentácii urbanistickej štúdie k revitalizácii verejného priestoru na sídlisku Vlčince II

pozvánka na stretnutie s občanmipozvánka na stretnutie s občanmi
Mesto Žilina pozýva občanov na stretnutie, v rámci ktorého predstaví, v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina, urbanistickú štúdiu k revitalizácii verejného priestoru na sídlisku Vlčince II. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 8. decembra o 17.30 hod. v priestoroch Denného centra pre seniorov na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline. ozvánka na stretnutie s občanmi