Stretnutia s občanmi pokračujú v Strážove, Žilinskej Lehote, Zádubní a Zástraní

mestsky uradmestsky urad
Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavíta vedenie mesta Žiliny opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány.   Ďalšie zo série stretnutí, ktoré sú naplánované do polovice júna, sa uskutočnia v týchto termínoch:
  • Strážov, 25. 5. o 17.00 hod. v priestoroch Materskej školy (Dedinská 1/1)
  • Žilinská Lehota, 25. 5. o 18.30 hod., sála v Kultúrnom dome
  • Zádubnie, 26. 5. o 17.00 hod., Materská škola (Ku škôlke 196/11)
  • Zástranie, 26. 5. o 18.30 hod., Kultúrny dom
O termínoch a miestach ďalších stretnutí budeme informovať tradičnými spôsobmi, sledovať ich občania môžu prostredníctvom internetovej stránky, sociálnych sietí či Radničných novín.