Stretnutia s občanmi pokračujú aj v nasledujúcich týždňoch

msu_letomsu_leto
Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavíta vedenie mesta Žiliny opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány.     Ďalšie zo série stretnutí, ktoré sú naplánované do polovice júna, sa uskutočnia v týchto termínoch:
  • Solinky, 6. 6. o 17.00 hod., jedáleň na ZŠ s MŠ Gaštanová
  • Vlčince, 7. 6. o 17.00 hod., Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1 (na 1. poschodí)
  • Hájik, 10. 6. o 17.00 hod., ZŠ Mladosti v jedálni školy (vchod okolo mestskej knižnice)
  • Bôrik, Hliny V VII, 13. 6. o 17.00 hod., školská jedáleň pri ZŠ V. Javorku 32 (vstup zboku budovy, ul. Hlinská, od zastávky autobusu, na 1. poschodí)
  • Malá Praha, Hliny VIII, 14. 6. o 17.00 hod., ZŠ Lichardova (aula na prízemí v budove školy)
O termínoch a miestach ďalších stretnutí budeme informovať tradičnými spôsobmi, sledovať ich občania môžu prostredníctvom internetovej stránky, sociálnych sietí či Radničných novín. „Som veľmi rád, že po dlhej dobe, kedy nám pandemické opatrenia znemožnili konať hromadné podujatia, sa opäť s kolegami z mestského úradu vrátime k tradičnému formátu stretnutí s občanmi. Pri všetkých aktivitách, ktoré sa týkajú rozvoja Žiliny sa usilujeme vždy, keď je to možné, zapájať do procesu pripomienkovania aj širokú verejnosť a občanov. Máme odozvy, že práve tento formát osobných stretnutí je občanmi preferovaný a radi naň prídu. Srdečne teda pozývam všetkých Žilinčanov,“ povedal primátor Peter Fiabáne.