Streetbalové ihrisko plné farieb prináša v týchto dňoch do mesta Žilinská komunitná nadácia

Street maľba na basketbalovom ihriskuStreet maľba na basketbalovom ihrisku
Basketbalové ihrisko na Martinskej ulici v Žiline sa v týchto dňoch rozžiarilo farbami. Jeho vymaľovanie zabezpečila Žilinská komunitná nadácia. Ide o prvú takúto realizáciu na území mesta a jej cieľom je vytvoriť atraktívne miesta na športovanie verejnosti. Nadácia chce v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.  Žilinská komunitná nadácia vznikla v roku 2020 transformáciou nadácie pôvodne úzko zameranej na rozvoj lesoparku. Za jeden zo svojich cieľov si dala zlepšenie podmienok pre amatérsky šport na sídliskách a v mestských častiach. „Preto sa hlavnou z aktivít stalo osádzanie športového mobiliáru ako napríklad basketbalové koše, futbalové bránky, či pingpongové stoly. Aj v tomto roku má nadácia v pláne osadiť minimálne päť košov na basketbal, 20 futbalových bránok či 10 pingpongových stolov,“ povedal správca nadácie Matej Franek, referent športu na Mestskom úrade v Žiline. Mobiliár je osadený na miestach, kde je aktuálna športová infraštruktúra nedostačujúca a je dostupný širokej verejnosti. Nadácia okrem toho v rámci svojej činnosti podporuje mimoriadne športové aktivity na území mesta a aktivity, ktoré nezapadajú do grantového programu mesta Žilina. Týmto spôsobom realizuje štvrtý pilier podpory športu, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline. Žilinská komunitná nadácia ako organizácia zriadená mestom Žilina podporuje v činnosti aj žilinské škôlky a školy. Rodičia, ktorí majú záujem venovať 2% dane z príjmu pre vzdelávaciu inštitúciu, ktorú navštevujú ich deti, tak môžu urobiť v prospech mestskej nadácie. V roku 2022 sa pre školy a škôlky podarilo získať z 2% viac ako 25-tisíc eur. O využití finančných prostriedkov nadácie rozhoduje správna rada, ktorej členmi sú Igor Habánik, Ľudmila Chodelková, Vladimír Randa, Ondrej Šoška, František Talapka. Členstvo v správnej rade je vykonávané bez nároku na odmenu. V roku 2022 hospodári nadácia s rozpočtom 75-tisíc eur, ktorý je súčasťou dotácie na realizáciu štvrtého piliera podpory športu v meste Žilina. Viac informácií nájdete tu: https://www.zilinskanadacia.sk.