Štátna tajomníčka na hodine dopravnej výchovy v ZŠ Karpatská

zs_karpatskazs_karpatska

Výučba dopravnej výchovy je pre žilinských žiakov v tomto školskom roku oveľa efektívnejšia, a to vďaka novým pracovným zošitom, ktoré výraznou mierou pomáhajú pri výuke teoretickej časti. Učebné materiály poskytlo Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorého úlohou je koordinovať zvyšovanie bezpečnosti na cestách. Štátna tajomníčka rezortu dopravy dnes navštívila Základnú školu Karpatská v Žiline, aby sa zúčastnila hodiny dopravnej výchovy.

Dopravnú výuku pre žilinských školákov zabezpečuje referát prevencie Mestskej polície v Žiline. V posledných dvoch rokoch nabrala výučba dopravnej výchovy v žilinských základných školách nový smer, a to vďaka spolupráci s Oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktoré žiakom zabezpečilo pracovné zošity. Podobné učebné pomôcky mestskí policajti doposiaľ nemali k dispozícii. „Jedným zo základných predpokladov zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky je kvalitná príprava všetkých účastníkov dopravy, teda i tých najmenších. Aby sme ich mohli v tejto oblasti dôkladne vzdelávať, je dôležité mať tie správne pomôcky, nielen v praktických ukážkach, ale aj v teoretickej časti,“ vysvetlil náčelník Mestskej polície v Žiline Peter Mišejka. Doplnil, že referát prevencie navyše v tomto školskom roku pripravil novú koncepciu výučby dopravnej výchovy, podľa ktorej sa výuka pre deti prvého stupňa základných škôl realizuje kontinuálne od 1. po 4. ročník, pričom štvrtáci po absolvovaní praktickej časti získajú preukaz cyklistu a budú pripravení do cestnej premávky.

Získané teoretické poznatky si už o pár mesiacov overia v praxi na dopravnom ihrisku aj štvrtáci zo ZŠ Karpatská, ktorých dnes na hodine dopravnej výchovy navštívila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková. „Pre priaznivý vývoj v oblasti bezpečnosti na cestách je nesmierne dôležitá prevencia už od školského veku. Deťom a mladým ľuďom musí byť poskytované kvalitné vzdelávanie. Len tak z nich vychováme uvedomelých a zodpovedných dospelých účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila štátna tajomníčka.