Štatistický úrad SR zisťuje v Žiline údaje pre štatistiku rodinných účtov

ilustračné fotoilustračné foto
Mestský úrad v Žiline informuje verejnosť o realizácii štatistického zisťovania, ktoré sa koná od 6. decembra 2022 do 12. januára 2024. Získané údaje budú slúžiť k zostaveniu štatistiky rodinných účtov, ktorú každoročne realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.  Účelom tohto zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Do zisťovania bolo vybraných 2 500 domácností z 273 samospráv. V uvedenom období môže vybrané domácnosti navštíviť poverený zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý sa preukáže osobitným poverením. Všetky údaje, ktoré obyvatelia poskytnú, budú chránené, nezverejnia sa a budú slúžiť výlučne pre potreby štatistiky. štatistické zisťovanie