Spúšťame webovú stránku pre parkovanie a otvárame klientske centrum

Žilinská radnica sa od 7. júna stáva výlučným prevádzkovateľom regulácie parkovania v centre mesta. V tejto súvislosti sa samospráva pripravuje na zmeny, ktoré s prevzatím parkovania pod jej správu súvisia.

Mesto Žilina v súvislosti so zmenou parkovacieho systému vytvorilo a spustilo novú webovú stránku www.parkovanie.zilina.sk, ktorá občanom poskytuje všetky potrebné informácie súvisiace s parkovaním v centre Žiliny. Jej súčasťou je napríklad prevádzkový poriadok, mapa zón s pásmami, doba spoplatnenia či cenník parkovania. Na webovej stránke je k dispozícii aj sekcia „otázky a odpovede“, kde mesto odpovedá na najčastejšie kladené otázky ohľadom nového systému parkovania.

V pondelok 5. júna 2023 samospráva otvára na Mestskom úrade v Žiline klientske centrum pre parkovanie. Vyškolený personál v ňom bude počas pracovných dní v čase od 7.30 hod. do 18.00 hod. vybavovať žiadosti občanov o vydanie úplne nových či preregistráciu pôvodných parkovacích kariet. Na mieste si bude možné vytvoriť tzv. konto občana a zriadiť si tak účet s možnosťou správy parkovacích kariet. Personál bude v prípade potreby k dispozícii aj na e-mailovej adrese parkovanie@zilina.sk.

Žilinská radnica pripomína občanom, že pre pôvodné parkovacie karty patriace Žilinskej parkovacej spoločnosti platí prechodné obdobie. Parkovacie karty tak nie je potrebné preregistrovať okamžite, ale v čase ukončenia doby platnosti. Zároveň je potrebné parkovacie karty naďalej nechávať umiestnené za čelným sklom vozidla.

Samospráva čoskoro spustí aj e-shop na nákup a správu parkovacích kariet, do ktorého sa občania dostanú z hlavnej webovej stránky parkovania www.parkovanie.zilina.sk. Slúžiť bude na vytvorenie konta občana, cez ktoré bude možné z pohodlia domova a moderným spôsobom manažovať parkovacie karty.

Mesto Žilina prinesie so zmenou parkovacieho systému nové, moderné a komfortné spôsoby úhrady za parkovanie, a to aj prostredníctvom SMS-ky či mobilnej aplikácie. O ďalších krokoch súvisiacich so zmenou parkovacieho systému bude samospráva postupne informovať.