Športová infraštruktúra v Žiline sa rozšíri o ďalšie športovisko

ilustračná fotoilustračná foto

Žilinská samospráva plánuje posilniť športovú infraštruktúru na území mesta. S projektom nového multifunkčného športoviska v mestskej časti Brodno sa bude uchádzať o finančné prostriedky v rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ vyhlásenej Fondom na podporu športu.

Predpokladané náklady na revitalizáciu ihriska predstavujú sumu 168 721,21 eur, pričom v prípade podporenia projektu bude 40 % výdavkov hradených z Fondu na podporu športu a zvyšnú sumu uhradí mesto. Žiadosť o poskytnutie financií schválili poslanci mestského zastupiteľstva na januárovom mimoriadnom zasadnutí. So začatím prác sa predbežne počíta v druhej polovici tohto roka, avšak v závislosti od termínu doručenia rozhodnutia o podpore môže byť realizácia presunutá aj do nasledujúceho roka.

„Uvedomujeme si, že súčasný stav mnohých športovísk na území mesta je nevyhovujúci, ihriská sú neudržiavané, zarastené a z nevhodných materiálov. Jednou z našich priorít je podpora športu v meste, preto chceme postupnou obnovou skvalitniť aj športovú infraštruktúru. Vhodné materiálno-technické zázemie poskytne športovcom bezpečný priestor pre rozvíjanie ich talentu a zmysluplné trávenie voľného času,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Športovisko vznikne revitalizáciou existujúceho nevyužívaného tenisového ihriska v areáli Základnej školy Brodno. Žiaci školy, ako aj deti žijúce v tejto mestskej časti budú môcť ihrisko využívať na hranie malého futbalu, nohejbalu, volejbalu, basketbalu či tenisu. Zmodernizované športovisko bude spĺňať súčasné bezpečnostné normy i parametre kvality, ktoré umožnia deťom aktívne sa venovať športu.

Projekt stavby s rozmermi 18 x 33 m počíta s mantinelom po obvode ihriska, záchytnými sieťami, vysunutými bránkoviskami, osvetlením i spevnenými plochami pozdĺž vstupnej strany a mobiliárom. Prístup bude možný cez dva vysunuté vstupy v smere od školy, ktoré s existujúcimi spevnenými plochami v okolí školy prepoja chodníky.