Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Mesto Žilina v súčasnosti prevádzkuje dve zriadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len ,,zariadenie”):

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby v zariadení je v zmysle platného VZN.

Kontaktná osoba

Mgr. Miriam Číková

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Navigovať na mape