Denný stacionár

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení  len na určitý čas počas dňa.

Navigovať na mape