Požičiavanie zdravotných pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:

Pomôcka sa môže požičiavať na vopred dohodnutý čas, najdlhšie však do:

V rámci Mesta Žilina momentálne poskytuje tento druh sociálnej služby:

Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina

Kontakt : Mgr. Žideková Zuzana

Tel.: +421 904 234 464, e-mail: chsr.za@gmail.com

Navigovať na mape