Finančná podpora pre žiadateľov o sociálnu službu v zariadení pre seniorov u neverejného poskytovateľa