Sluchovo znevýhodneným občanom budú slúžiť nové indukčné slučky

slučky 2slučky 2
Pri príležitosti 10. výročia vzniku Krajského centra nepočujúcich ANEPS Žilina inštaluje žilinská samospráva na svojich pracoviskách indukčné slučky, ktoré dostala darom. Dokopy 15 kusov slučiek významne pomôže osobám so sluchovým znevýhodnením pri znižovaní informačnej bariéry. Slučka je indukčný systém pre príjem signálu zvuku, ktorý poskytuje prístup k zariadeniam pre sluchovo znevýhodnené osoby. Záznam zvuku sa prenesie priamo do načúvacieho prístroja bez šumu na pozadí. Pri prepnutí načúvacieho prístroja do polohy „T“ budú občania v prístroji zreteľne počuť, čo im pracovník hovorí. Indukčné slučky zároveň uľahčia komunikáciu aj samotným zamestnancom inštitúcií. „Veľmi si ceníme dar, ktorý sluchovo znevýhodneným občanom uľahčí ich každodennú komunikáciu. Je to dôležitý krok v súvislosti so znižovaním informačnej bariéry. Za pomoc veľmi pekne ďakujeme,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Pätnásť indukčných slučiek bude k dispozícii v klientskom centre mestského úradu, v priestoroch Dopravného podniku mesta Žilina a ŽILBYT-u, na pokladni mestskej plavárne, na zimnom štadióne a v ďalších mestských zariadeniach. Mestský úrad v Žiline nainštaloval indukčnú slučku aj vo veľkej zasadacej miestnosti. Slučky poskytol mestu Žilina darca, ktorý si prial zostať v anonymite. Cena jednej indukčnej slučky je približne 300 eur s DPH. Pracoviská vybavené systémom budú označené piktogramami. „Sme veľmi vďační za pomoc aj pre túto špecifickú skupinu ľudí. Indukčné slučky im výrazne pomôžu pri komunikácii na úradoch a v klientskych centrách na území mesta Žilina,“ doplnila prezidentka Asociácie nepočujúcich Slovenska Jana Filipová. Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina oslávilo 10. výročie vzniku. Členovia a podporovatelia Asociácie nepočujúcich Slovenska pri tejto príležitosti zorganizovali trojdňovú oslavu s pútavým programom. Súčasťou boli umelecké vystúpenia, tvorivé workshopy, diskusie a prezentácie.