Skvalitňujeme sociálne služby pre seniorov

novy nabytok jedalennovy nabytok jedalen

Mesto Žilina, vďaka finančnej podpore od Centra pre filantropiu n.o. v spolupráci s firmou TIPSPORT SK, a.s. zakúpilo nové zariadenie do jedální – jedálenské stoly a stoličky. Hlavným cieľom projektu „Skvalitňovanie sociálnych služieb pre seniorov“ bolo zvýšiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby – stravovanie v jedálni pre seniorov a osoby so zdravotným znevýhodnením. Výmenou starého nábytku sa priestor jedálne zútulnil a zo strany poberateľov sociálnej služby mesto zaznamenalo veľmi pozitívne ohlasy.

Vďaka finančnému príspevku z projektu v sume 8 850 eur mohla samospráva nakúpiť 53 jedálenských stolov a 212 jedálenských stoličiek do dvoch žilinských jedálni (Námestie J. Borodáča 1 a Lichardova 44) a jednej výdajne stravy (Andreja Kmeťa 38).