Školy budú dostupné len pre kritickú infraštruktúru, dôvodom je epidemická situácia

mestsky uradmestsky urad

Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina budú od pondelka 15. marca fungovať v obmedzenom režime. Základné školy prerušujú prezenčné vyučovanie a dostupné budú iba pre žiakov, ktorí sú deťmi zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, konkrétne pre zdravotnícky personál, policajtov, hasičov, vojakov, zamestnancov sociálnych zariadení, zamestnancov strategických podnikov

a pracovníkov predajní so životne nevyhnutými potrebami. Na prvom stupni budú základné školy denne vyučovať aj deti, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žilinské materské školy budú od pondelka 15. marca taktiež k dispozícii len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Povinnosťou rodičov pri nástupe detí do škôl je predložiť negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, testovanie budú musieť absolvovať aj zamestnanci škôl.

O novom režime škôl rozhodol zriaďovateľ na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline a Krízového štábu Okresného úradu, členov pandemického strediska zo dňa 10. marca. Dôvodom na úpravy je zhoršujúca sa epidemická situácia a negatívny výhľad, ktorý má okres Žilina v COVID automate.

Situácia v detských kolektívoch sa v základných a materských školách v Žiline zhoršuje a pribúdajú pozitívne prípady ochorenia COVID-19 u detí. V súčasnosti sú z tohto dôvodu uzatvorené štyri materské a dve základné školy. Pozitivita bola zaznamenaná aj u zamestnancov školského stravovania, kvôli čomu boli uzatvorené štyri prevádzky školských kuchýň.

„Plne si uvedomujeme, že zamestnaným rodičom prijaté preventívne opatrenia spôsobujú problém. Na druhej strane, z dôvodu ochrany zdravia a životov sme ich po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresného pandemického strediska museli prijať. Je potrebné si uvedomiť, že v prípade pozitívneho prípadu u dieťaťa, sú v povinnej 14-dňovej karanténe aj všetci príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. To sa týka aj  prípadu, ak bolo dieťa v kontakte s pozitívnym dieťaťom, teda ide o blízky kontakt, na ktorý sa tiež vzťahuje 14-dňová karanténa. Ak nebudeme zodpovedne konať, môže sa stať, že pozitívne prípady v školách budú pribúdať a väčšina produktívnej populácie zostane v nútenej 14-dňovej karanténe, ale už podľa nových opatrení, bez možnosti nákupu a vychádzania. Prosíme preto všetkých rodičov detí o pochopenie a spoluprácu v tejto neľahkej situácii,“ vysvetlil primátor Peter Fiabáne.

Ako dodal, v zhoršenej pandemickej situácii, v ktorej sa mesto nachádza, musí samospráva vytvoriť podmienky najmä pre kritickú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje  základné potreby obyvateľov. „Nesmierne dôležité je pre nás v tejto chvíli zachovanie chodu strategických podnikov, aby nedošlo k situácii zastavenia nepretržitých prevádzok, čo sa podarí len znížením pozitivity na území okresu. Ak sú obaja rodičia zamestnancami strategického podniku, zabezpečíme, aby ich dieťa bolo umiestnené do školy, nakoľko si uvedomujeme, že aj v týchto podnikoch je nedostatok  zamestnancov  z dôvodu pandémie,“ zdôraznil primátor.

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl majú nárok na pandemické ošetrovné všetci rodičia, ktorí sa osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku. Podmienkou je, aby bola škôlka alebo škola uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa. Nárok na pandemické ošetrovné majú aj rodičia, ktorí nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa. Naopak, nárok na pandemickú OČR nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou homeoffice.