Školský dvor v Bánovej zakvitol vďaka usilovným žiakom

Areál Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8 v Žiline sa premenil na rozkvitnutú záhradu. Na školskom dvore vyrástli v ôsmich vyvýšených záhonoch takmer tisíc farebných tulipánov. Obľúbené jarné kvety vypestovali žiaci spolu so svojimi učiteľmi.

Škola už v minulom roku uspela a úspešne zrealizovala projekt Zelená škola, v rámci ktorého postavili skleník, zriadili vyvýšené záhony a vysadili dreviny či bylinky. „Naším zámerom bolo naučiť deti ako pestovať kvety, od sadenia, plevania či polievania a zároveň sme chceli našu záhradku oživiť a skrášliť. Zakúpili sme preto tisíc cibuliek holandských tulipánov a tie si žiaci druhého stupňa pod dozorom pani učiteľky Potočákovej vysadili počas hodín technickej výchovy,“ vysvetlil riaditeľ školy Ľubomír Krajčí.

Pomáhali im tiež deti zo školského klubu, ktoré kvety pravidelne polievali a priebežne plevali. „Keďže si žiaci pod dozorom pedagógov tieto tulipány vypestovali sami, sami si aj dohliadnu, aby ich nikto nepoškodil. Tým, že sa tieto kvety stali súčasťou našej školskej kultúry, učíme sa tiež ceniť a chrániť prírodu okolo nás,“ doplnil Ľ. Krajčí. Rozkvitnutá školská záhrada tak podľa jeho slov v týchto dňoch priťahuje učiteľov i žiakov užiť si jarnú atmosféru. Okrem estetického dojmu majú však tulipány aj praktický význam. Svojou prítomnosťou tvoria prirodzené prostredie pre včely a ďalšie opeľovače, čím podporujú biodiverzitu školskej záhrady.

Žilinská samospráva aktuálne spravuje 20 materských, 8 základných škôl a 6 základných škôl s materskými školami. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v súčasnosti navštevuje 2 395 detí, z ktorých je 808 predškolákov a v základných školách sa v súčasnosti vzdeláva 6 701 žiakov, ktorí sú umiestnení v 312 triedach. Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 absolvovalo 969 detí.