Školáci dostali vysvedčenia. Začali sa prázdniny

záver roka (1)záver roka (1)
V posledný školský deň si na žilinských základných školách prevzalo vysvedčenie spolu 6623 žiakov. Primátor Žiliny Peter Fiabáne pri príležitosti ukončenia školského roka 2022/2023 navštívil Základnú školu s materskou školou sv. Gorazda na Vlčincoch, Základnú školu s materskou školou Do Stošky v Bánovej a Súkromnú základnú umeleckú školu BRIOSO. Školákom a zamestnancom škôl poďakoval za celoročné úsilie a poprial im krásne prázdniny plné zážitkov a načerpanie nových síl. Letné prázdniny sa žiakom začínajú v sobotu 1. júla, do lavíc opäť zasadnú v pondelok 4. septembra. Prvé ročníky žilinských stredných škôl bude od septembra navštevovať viac ako 630 žiakov (končiacich deviatakov), povinnú predškolskú výchovu ukončí v Žiline vyše 800 detí.