SEVAK bude do 31. marca uplatňovať generálny pardon

kanalizáciakanalizácia

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK, a.s.) bude uplatňovať generálny pardon v období od 1. januára 2024 do 31. marca 2024 vrátane, voči producentom neoprávnene pripojeným na verejnú kanalizáciu v jej správe.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.