Seniori diskutovali o aktuálnych témach

senioriseniori

Na Mestskom úrade v Žiline sa uskutočnilo zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina. Na stretnutí hovorili s primátorom mesta o viacerých aktuálnych témach. Rada seniorov bola zároveň hlasovaním doplnená o piatich nových členov.

Seniori diskutovali o čistote v meste, ktorú sa aj napriek snahe samosprávy podľa primátora nedarí zabezpečiť vždy a všade, pričom udržiavať poriadok je aj povinnosťou občanov. Predsedníčka rady seniorov navrhla v rámci diskusie využiť pri separovaní odpadu vrecový zber, ktorý by sa týkal najmä rodinných domov. Na stretnutí seniori spomenuli aj podnet ohľadom polopodzemných kontajnerov na sídlisku Hliny – pokiaľ sú nádoby plné, obyvatelia hádžu smeti okolo kontajnerov.

Jednou z tém bolo i nevyhovujúce kosenie v Trnovom, Strážove a ďalších častiach mesta. Primátor prisľúbil preverenie problému a spomenul, že situáciu často komplikujú aj chyby vo vlastníctve pozemkov a náročná spolupráca so Slovenskou správou ciest.

Niektorí členovia rady poukázali na potrebu riešiť cyklotrasu na Bulvári, kde dochádza k nebezpečným stretom chodcov s cyklistami. Seniori spomenuli aj potrebu zvýraznenia priechodu pre chodcov na Vlčincoch smerom k lesoparku. Členovia rady otvorili tému Štefánikovej ulice, kde sa vysadili stromy a vytvorili sa zábrany. Primátor mesta im vysvetlil, že tento krok bol nevyhnutný pre bezpečnosť a spomalenie áut. Na ulici sa zrekonštruujú aj chodníky.