Schodisko na Ulici Andreja Kmeťa v Žiline čaká rekonštrukcia, počas prác bude uzatvorené

schodisko A. Kmeťa 1schodisko A. Kmeťa 1
Schodisko v centre mesta Žilina, ktoré spája Ulicu Andreja Kmeťa s Ulicou J. M. Hurbana, samospráva zrekonštruuje. Stavebné práce začnú v júni a potrvajú približne štyri mesiace. Realizovať ich za viac ako 101-tisíc eur s DPH bude spoločnosť B & B spol. s r. o.  Frekventované schodisko sa nachádza v blízkosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a občania i návštevníci ním môžu prejsť do centra mesta či časti Staré mesto. Samospráva  sa o schodisko, ktoré doteraz nebolo zrekonštruované, staralo len v rámci bežnej údržby. Jeho stav sa však každým rokom najmä vplyvom poveternostných podmienok zhoršoval. Medzi najčastejšie problémy, na ktoré upozorňovali aj občania prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu, patrili po zimných mesiacoch najmä odpadávajúce časti dlažby. Stavebné úpravy spočívajúce vo výmene pôvodnej dlažby rozšíril návrh Útvaru hlavného architekta mesta Žilina s doplnením schodiska o nové komponenty, a to lavičky či kvetináče. Schodisko je naplánované ako jednoramenné s priestorom na odpočinok. V rámci stavebných úprav sa budú meniť kamenné dlažby, odpočívadlá vrátane základových konštrukcií a zábradlie. Lavičky budú prístupné z podest, vznikne tu priestor na doplnenie zelene a aj zábradlie, návrh ktorého vznikal v spolupráci s umeleckým kováčom Pavlom Zlatošom. Požiadavky na urbanistické riešenie určuje územný plán predmetnej lokality, ktorá sa nachádza priamo v srdci Žiliny. „Je v záujme mesta skrášľovať verejné priestory, a tým zabezpečiť i bezpečný prístup chodcom do centra mesta. Okrem iného je súčasťou projektu rekonštrukcie schodiska na Ulici Andreja Kmeťa aj  vybudovanie moderného priestoru s príjemnou oddychovou časťou. Veríme, že občania a návštevníci mesta ocenia jeho obnovu a v budúcnosti im poslúži i jeho oddychová časť,“ podotkol primátor Peter Fiabáne. Žilinská samospráva sa ospravedlňuje obyvateľom za znížený komfort počas trvania rekonštrukcie. Zvýšenú hladinu hluku môžu pocítiť najmä obyvatelia, ktorí bývajú v blízkosti tejto lokality. Počas stavebných prác sa plánuje úplné uzavretie schodiska.