Samospráva začína so zberom vianočných stromčekov

Vianočné stromčeky pri zberných nádobáchVianočné stromčeky pri zberných nádobách
V Žiline sa od utorka 10. januára začína s odvozom živých vianočných stromčekov. Žilinská samospráva, rovnako ako po minulé roky, zabezpečí ich zber zo sídlisk a spred rodinných domov. Použitý vianočný stromček je potrebné zbaviť všetkých ozdôb a vyložiť na spoločné stanoviská zberných nádob na komunálny a triedený odpad. Odtiaľ ich odvezú pracovníci zberovej spoločnosti T+T a zhodnotia sa v kompostárni v Dolnom Hričove. Odvoz bude prebiehať podľa harmonogramu čistenia stojísk od utorka 10. januára do piatka 10. februára 2023. Radi by sme požiadali obyvateľov, aby stromčeky nevyhadzovali do smetných nádob, nekládli ich na chodník ani pred smetné nádoby, aby sa nesťažil prístup ku kontajnerom. Občania môžu tiež priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať do zberných dvorov na Jánošíkovej ulici a v Považskom Chlmci. Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Prosíme obyvateľov bývajúcich v blízkosti zberného dvora v Považskom Chlmci, aby využili neďaleký zberný dvor a nemuseli tak voziť odpad do centra mesta. V oboch lokalitách je možné odovzdať rovnaké druhy odpadov. Odvoz komunálneho odpadu v meste prebieha na týždennej báze podľa harmonogramu zverejneného na webe mesta Žilina: https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/kategorie-oznamov-mesta/komunalne-sluzby/. Čistenie centrálnej mestskej zóny a Bulváru sa počas zimných mesiacov vykonáva ručne, a to trikrát do týždňa. Vývoz malých smetných nádob zabezpečuje od 1. januára 2023 žilinská samospráva prostredníctvom mestskej spoločnosti Technické služby mesta Žilina. Odpad z celého územia mesta odvážajú tri vozidlá na Košickú ulicu, kde sa nachádza veľkokapacitný kontajner a odtiaľ sa zváža do Dolného Hričova. Harmonogram čistenia stojísk PONDELOK: Hliny – Pri Rajčianke, Hliny I – Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho, Veľká okružná, Hliny II – Antona Bernoláka , Jozefa Cígera Hronského, Juraja Fándlyho, Rovniankova, Veľká okružná, Vojtecha Spanyola, Hliny III – Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho, Komenského, Puškinova, Hliny IV – Antona Bernoláka, Čajakova, Juraja Fándlyho, Tomáša Ružičku, Vojtecha Spanyola, Hliny V – Alexandra Rudnaya, Hečkova, Hlinská, Nešporova, Ružová, Hliny VI – Bajzova, Hliny VII – Gabajova, Hlinská, Jarná, Saleziánska, Severná, Hliny VIII – Daxnerova, Lichardova, Rajecká, Suvorovova, Malá Praha – Daxnerova, Juraja Slottu. UTOROK: Solinky – Borová, Dubová, Gaštanová, Jaseňová, Javorová, Limbová, Osiková, Platanová, Smreková, Bytčica – Pažite, Antona Bielka, Rubínová, Smaragdová, Bystrická, Chalupkova, Na stanicu, Strážov – Priehradná, Dedinská, Bratislavská, Agátová, Trnové – Dolná Trnovská, Magočovská, Chotárska, Cintorínska, Osloboditeľov, Šibeničná, Nový Domov, Závodie – Gogoľova, Kvačalova, Pod sadom, Pri Rajčianke, Bánová – Lesná, Mojšova Lúčka – Rybné námestie, Pstruhová, Belicová, Považský Chlmec – Požiarnická, Pri Kysuci, Bytčianska, Chlmecké námestie, Rosinky – Bagarová, Brezová, Žilina – Martina Rázusa, Pri Celulózke. STREDA: Vlčince I – Černovská, Námestie Ľudovíta Fullu, Sv. Bystríka, Vlčince II – B. S. Timravy, Berlínska, Dobšinského, Ľubľanská, Nanterská, Bulharská, Pittsburgská, Slovanská, T. Vansovej, Tulská, Ústecká, Vysokoškolákov, Záborského, Vlčince III – Fatranská, Gemerská, Gerlachovská, Karpatská, Kubínska, Levočská, Martinská, Minčolská, Nitrianska, Piešťanská, Popradská, Prešovská, Rosinská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Zvolenská, Vlčince IV – Eduarda Nécseya, Jana Vojtaššáka, Karola Kmeťku, Hájik – Slnečné námestie, Mateja Bela, Jedlíkova, Stodolova, Baničova, Dadanova, Petzvalova, Juraja Hronca, Korzo, Kempelenova, Segnerova, Mikulíniho. ŠTVRTOK: Vranie – Labutia, Vrania, Drozdia, Jastrabia, Stehlíkova, Zádubnie – Zádubanská, Budatín – Budatínska, Biela, Letná, Žltá, Radová, Horná, Cesta k vodojemu, Na lány, Námestie hrdinov,  Slovenských dobrovoľníkov, Železničná, Považský Chlmec – Požiarnícka, Pri Kysuci, Bytčianska, Chlmecké námestie, Zástranie – Medzi plotmi, Pod cintorínom, Pri kríži, Kostolná, Kultúrna, Na chotári, Brodno – Na studienke, Brodňanská, Podskaličná, Zábrežná, Bôrik – Svätoplukova, Andreja Žarnova, Alexandra Rudnaya, Bôrická, Oravská, Tajovského, Cesta k Paľovej búde, Žilina – 1.mája, Andreja Kmeťa, Bratislavská, Daniela Dlabača, Fedora Ruppeldta, Fraňa Mráza, Hálkova, Hollého, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova, Závodská cesta. PIATOK: Žilina – Klemensova, Kragujevská, Kukučínova, Kysucká, Košická, Legionárska, M. R. Štefánika, Moyzesova, Murgašova, Mydlárska, Na priekope, Na Sihoti, Na Šefranici, Pivovarská, Pod Hôrkou, Predmestská, Radlinského, Republiky, Revolučná, Sasinkova, Sad na Studničkách, Tichá, Vojtecha Tvrdého, Veľká okružná, Pod univerzitou, Za plavárňou, Makovického, Dolný val, Hlboká cesta, Jána Milca, Jána Reka, Pod Hôrkou.