Samospráva upozorňuje vlastníkov i užívateľov pozemkov na ich pravidelnú údržbu pred zaburinením

ilustračná fotoilustračná foto
S príchodom jari začína aj vegetačné obdobie, ktoré sa spája so zvýšením zaburinenia pozemkov, výskytom inváznych rastlín a znehodnotením pozemkov. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Okrem toho je na takýchto pozemkoch aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.  Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov/užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti šíreniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín. Zabrániť ďalšiemu šíreniu burín a škodcov je možné najmä pravidelným udržiavaním trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, a to najmenej dvakrát do roka v termíne apríl – jún a september. Vyzývame preto vlastníkov/užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov k odstráneniu neželaného stavu, začatiu priebežného kosenia pozemkov a odstraňovaniu burín.