Samospráva pokračuje v zbere zeleného odpadu zo záhrad i zbere odpadu s obsahom škodlivých látok

zelený odpad príspevokzelený odpad príspevok
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 31. 10. do 19. 11. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber zeleného odpadu zo záhrad. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a pod. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené na základe harmonogramu, ktorý nájdete v galérii pod článkom.

Samospráva zároveň pokračuje aj v zbere odpadu s obsahom škodlivých látok, ktorý sa bude realizovať v sobotu 19. 11. 2022. Komodity ako odpadové farby, rozpúšťadlá, lepidlá, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, brzdové kvapaliny, oleje či olejové filtre môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko. Zber sa netýka kyselín a pesticídov. Odpad je potrebné priniesť v uzatvárateľných pôvodných obaloch. Odpad môžu odovzdať len fyzické osoby – nepodnikatelia (max. 5 kg na 1 osobu).