Samospráva pokračuje v zbere zeleného odpadu zo záhrad i zbere odpadu s obsahom škodlivých látok

zelený odpad príspevokzelený odpad príspevok

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 11. 4. do 2. 5. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber zeleného odpadu zo záhrad.

Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a pod. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené na základe harmonogramu, ktorý nájdete v článku.