Samospráva pokračuje v boji s autovrakmi

Autovrak obrAutovrak obr
Mesto Žilina aktívne rieši situáciu dlhodobo odstavených vozidiel – autovrakov, ktoré na verejných priestranstvách blokujú miesta pre používané vozidlá. Majitelia áut majú kvôli autovrakom mnohokrát problém zaparkovať v blízkosti ich obydlí. Cieľom mesta je preto ich odstránenie, aby sa uvoľnili parkovacie miesta pre obyvateľov. V databáze mestskej polície je momentálne evidovaných 146 autovrakov. Za tento rok ku dňu 10.7.2023 mesto poslalo majiteľom spolu 129 výziev. 12 vozidiel bolo odstránených majiteľmi len na základe nálepky Mestskej polície Žilina, 9 vrakov bolo doposiaľ odtiahnutých. Týždenne pribúda do databázy 4 – 6 vozidiel. Aby vozidlo spĺňalo charakter autovraku, musí byť bez platnej technickej a emisnej kontroly, poškodzovať alebo ohrozovať životné prostredie alebo narušovať estetický vzhľad obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. V prípade, že má auto evidenčné číslo vozidla, úrady upovedomia majiteľa a ten má 60 dní na jeho odtiahnutie. Po uplynutí lehoty je vrak odtiahnutý samosprávou ak je na pozemku obce, ak nie, tak len so súhlasom vlastníka pozemku. Pokiaľ je vozidlo bez značiek a majiteľ je neznámy, výzva na odtiahnutie musí byť zverejnená na úradnej tabuli 60 dní. Samospráva má zazmluvnenú spoločnosť Helpeco s.r.o., ktorá vozidlo odťahuje na určené parkovisko v Považskej Bystrici. Po odtiahnutí je o tejto skutočnosti majiteľ opätovne písomne upovedomený a počas 30-dňovej lehoty si môže vozidlo z určeného parkoviska prevziať. Po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne s majiteľom vozidla konanie. Prosíme obyvateľov mesta, aby nepojazdné dlhodobo odstavené automobily nahlasovali. Na výber majú niekoľko možností: Odkaz pre starostu, sociálne siete mesta Žilina, prípadne osloviť mestskú políciu emailom: operacne@mpza.sk alebo osobne na príslušnom okrsku. Pri nahlasovaní je potrebné uviesť adresu, na ktorej sa autovrak nachádza, typ, farbu a poznávaciu značku vozidla, ak ju má.