Rosenfeldov palác

Rosenfeldov palác bol postavený v roku 1907 ako súkromná obytná rezidencia Ignáca Rosenfelda a sídlo banky. Po smrti pôvodných majiteľov sa v súvislosti so zmenou vlastníkov viackrát menilo aj využitie paláca. Od roku 2003 patrí pod správu mesta Žilina a je vyhlásený za mestskú kultúrnu pamiatku. V roku 2009 ho ministerstvo kultúry vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 2015 sa začala jeho rekonštrukcia. V septembri 2016 palác opäť otvoril svoje brány nielen pre milovníkov histórie a architektúry, ale aj pre širokú verejnosť.

Rosenfeldov palác je situovaný v historickom centre mesta na ulici J. M. Hurbana č. 28 a stal sa novým centrom kultúry mesta Žilina pre kultúrne a spoločenské podujatia. Svojím významom prekračuje hranice Slovenska. V jeho podkroví sa nachádza stála expozícia histórie Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Palác slúži aj na reprezentatívne účely a od roku 2017 v ňom prebiehajú aj civilné sobáše, ktoré sa konajú v nádhernej sále tohto architektonického skvostu. V paláci je možné vykonať aj sobášne fotenie, o ktoré je z hľadiska luxusného zátišia veľký záujem.