Režim materských a základných škôl v Žiline od pondelka 8. marca

book with green board backgroundbook with green board background

Žilinské materské a základné školy budú od pondelka 8. marca otvorené prednostne pre deti a žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu v zmysle rozhodnutia ministra školstva zo dňa 2. marca 2021. 

Nástup škôlkarov a žiakov základných škôl bude podmienený negatívnym antigénovým alebo RT-PCR  testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa a predložením čestného vyhlásenia rodičov, ktorého znenie zverejnia školy na svojich webových stránkach.