Režim materských a základných škôl po veľkonočných prázdninách

44

Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina budú po veľkonočných sviatkoch pokračovať v zmenenom režime. Do školských lavíc sa po prázdninách v stredu 7. apríla vrátia žiaci prvého stupňa základných škôl. V zmysle rozhodnutia ministra školstva z 31. marca 2021 a vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenie mobility z dôvodu pandémie koronavírusu, bude školské vyučovanie prednostne určené pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. V rovnakom režime budú fungovať aj žilinské materské školy a zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (detské  jasle), kde sa deti vrátia v utorok 6. apríla. 

Materské a základné školy môžu v zmysle rozhodnutia ministra umožniť vzdelávanie aj žiakom, ktorí nemajú prístup k dištančnému vyučovaniu. Spraviť tak môžu aj v tom prípade, ak ide o žiaka, ktorý sa nachádza v komplikovanej rodinnej situácii. Dôležité pritom je, aby škola postupovala v najlepšom záujme dieťaťa. Pokiaľ by brány školy otvorili aj týmto deťom, rozhodujúce slovo má Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Ten musí napokon posúdiť epidemickú situáciu a možnosť plnenia požiadavky na obmedzenie mobility.

Mestský úrad v Žiline ostáva naďalej uzatvorený

Mestský úrad v Žiline ostáva pre verejnosť aj v budúcom týždni do piatku 9. apríla naďalej uzatvorený. Dôvodom je zhoršená epidemická situácia a aktuálne protipandemické opatrenia. Samospráva upozorňuje, aby občania riešili svoje požiadavky poštou alebo e-mailom. Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. 

O opätovnom sprístupnení všetkých služieb bude mesto informovať.