Revitalizácia vnútrobloku ulíc Slovanská a Tulská v Žiline je úspešne dokončená

53317189867_14c3143360_c53317189867_14c3143360_c
Na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčince pribudol ďalší zmodernizovaný vnútroblok. Mesto Žilina s potešením informuje obyvateľov o úspešnom dokončení revitalizácie vnútrobloku medzi ulicami Slovanská a Tulská. Projekt v hodnote viac ako 730 tisíc eur, prevažne hradený z Integrovaného regionálneho operačného programu, priniesol nový priestor plný zelene, oddychu a zábavy. Primátor mesta, Peter Fiabáne, vyjadril svoju radosť z dokončenia projektu: ,,Teší ma, že projekt revitalizácie vnútrobloku ulíc Slovanská a Tulská sa nám podarilo úspešne ukončiť. Pre Žilinčanov tak vznikol ďalší kvalitný verejný priestor, ktorý bude slúžiť všetkým vekovým generáciám, od detí až po seniorov.“ Mesto po mnohých mesiacoch práce dosiahlo svoj cieľ a dokončilo projekt, ktorý nielen pre obyvateľov vnútrobloku, ale aj okolitých ulíc prinesie nový, vyšší a kvalitnejší štandard. Hlavným zámerom revitalizácie bolo zvýšiť kvalitu a atraktivitu verejného priestoru a vytvoriť viac možností na aktívny oddych. V roku 2019 odštartovalo participatívne plánovanie, následne sa realizovala architektonická štúdia a projektová dokumentácia a na ich základe prebehlo územné rozhodnutie, stavebné povolenie a verejné obstarávanie. S rekonštrukčnými prácami sa začalo na jeseň roku 2022 a projekt bol mestom definitívne dokončený na konci októbra 2023. Vnútroblok so všetkými atrakciami bude pre verejnosť sprístupnený po úspešnej kolaudácii. Obnovy sa dočkali športové asfaltové plochy, vznikli nové chodníky, vytvorili sa nové herné prvky a prvky pre deti a mládež. Doplnený a obnovený bol aj drobný mobiliár v podobe prístreškov na smetné nádoby, lavičky, ležadlá, kruhové lavičky či šachové stoly. Športovcov poteší nová bežecká dráha v dĺžke 130 m, 2 nové basketbalové koše a stôl na stolný tenis. Doplnené boli aj dva šachové stoly a petangové ihrisko. Projekt revitalizácie vnútrobloku zohľadnil taktiež potreby detí a mládeže, pre ktorých boli vytvorené 2 ihriská s bezpečnostným odpruženým povrchom a 4 drevené veže. Zaujímavosťou je väčšia dopadová plocha s gumovými rohožami pri jednej z veží, ktorá v sebe zahŕňa herné prvky pre deti so zníženou schopnosťou pohybu. Veľký dôraz sa v projekte kládol na výsadbu zelene. Popínavá zeleň v budúcnosti pokryje prístrešky smetných nádob a vytvorí prirodzené zelené zábrany. Súčasťou revitalizácie bolo aj doplnenie verejného osvetlenia do vnútrobloku. Celkové náklady na realizáciu projektu sú viac ako 730 tisíc eur. Mesto Žilina s projektom uspelo pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP v hodnote necelých 574 tisíc eur. Zvyšnú časť samospráva dofinancovala z vlastných zdrojov.