Rekonštrukcia vodovodu na ulici Pod Dielce v Bytčici začína v stredu 24. novembra

Rekonštrukcia vodovodu v MČ BytčicaRekonštrukcia vodovodu v MČ Bytčica
SEVAK – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. informujú obyvateľov mestskej časti Bytčica, že od stredy 24. novembra začínajú práce na rekonštrukcii vodovodu na ulici Pod Dielce. O podrobnostiach a priebehu prác budeme informovať. Obyvateľom sa ospravedlňujeme za znížený komfort počas trvania rekonštrukčných prác. Zároveň žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.