Referendum 2023

Flag_of_Slovakia.svgFlag_of_Slovakia.svg

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila

referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023

referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR