Referendum 2023 – Požiadajte o hlasovací preukaz

ilustračná fotoilustračná foto

Už tento víkend sa bude konať referendum. Uskutoční sa v sobotu 21. januára 2023 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Oprávnení voliči nájdu všetky potrebné informácie o pripravovanom referende aj na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk a zároveň v časti „eGOV/Voľby“ si môžu preveriť číslo, názov a adresu volebného okrsku a taktiež majú k dispozícii zoznam volebných okrskov, v ktorom je možné vyhľadávať zaradenie konkrétnej ulice do volebného okrsku.

V prípade, že sa volič bude v čase referenda zdržiavať mimo územia svojho trvalého pobytu a chce sa zúčastniť referenda, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Aktuálne je oň možné požiadať do piatka 20. januára už len osobne počas úradných hodín Mestského úradu v Žiline v klientskom centre – referáte osvedčovania, prípadne prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, kde je potrebné vyplniť splnomocnenie. Postup ako si vybaviť hlasovací preukaz je zverejnený na webovej stránke mesta.

Občania, ktorí sú COVID pozitívni alebo žijú v domácnosti s COVID pozitívnym pacientom a v deň konania referenda majú nariadenú karanténu alebo izoláciu môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania z domu na tel. č.: 0905 737 101 najneskôr do piatka 20. januára 2023 do 12.00 hod. Špeciálny spôsob hlasovania zabezpečuje Okresný úrad Žilina, nie mestský úrad.