Referenda sa v Žiline zúčastnilo 28,39 % oprávnených voličov

Referenda v Žiline sa zúšastnilo 18 902 občanovReferenda v Žiline sa zúšastnilo 18 902 občanov
V sobotu 21. januára 2023 mali občania Slovenskej republiky po deviatykrát v histórii samostatného štátu možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom referenda. Spomedzi 66 562 oprávnených voličov zo Žiliny prišlo k urnám len 28,39 %  z nich. Väčšina tých, ktorí odovzdali v referende svoje hlasy, odpovedala na položené otázky kladne. Žilinčania hlasovali v 79 volebných okrskoch. Všetky hlasovacie miestnosti sa otvorili ráno o 7.00 hod. a uzavreli o 22.00 hod. Referendové otázky sa týkali zmeny znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Občania sa mali možnosť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Z celkového počtu 66 562 oprávnených voličov vyjadrilo svoj názor len 18 902 Žilinčanov. Na otázku v referende odpovedali prevažne kladne. Celkovo 18 490 zúčastnených obyvateľov Žiliny súhlasilo so zmenou ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami, 222 bolo proti a zvyšných 190 hlasov bolo neplatných. Referendum vyhlásila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v novembri minulého roka. Hlasovať na ňom mohli všetci oprávnení voliči, ktorí najneskôr v deň referenda dovŕšili plnoletosť. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Spomedzi ôsmich celoštátnych referend, ktoré sa konali od vzniku samostatného Slovenska, bolo doteraz platné len jedno, a to referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie, na ktorom sa v roku 2003 zúčastnilo 52,15 % voličov.