Prvý útulok pre mačky v Žiline

MačičkaMačička

Na začiatku novembra mesto otvorilo Žilinský útulok pre mačky s karanténnou stanicou ako prvé zariadenie tohto druhu na území mesta. Túlavé a nechcené zvieratá získajú potrebnú starostlivosť vďaka spolupráci s Občianskym združením Žilinské labky, ktoré sa záchrane mačiek venuje už niekoľko rokov. Žilinská samospráva plánuje na túto aktivitu použiť 30 000 eur ročne.

Novootvorený Žilinský útulok pre mačky sídli na Závodskej ceste. Ide o zariadenie zamerané výlučne na záchranu mačiek, žiadny iný živočíšny druh sa v ňom umiestňovať nebude, pričom zvieratá musia byť odchytené na území mesta Žilina. Štvornohým tvorom sme pripravení zabezpečiť dvojstupňovú starostlivosť, a to prostredníctvom pobytu v karanténnej stanici s kapacitou 40 miest a následného umiestnenia v útulku, kde vieme ubytovať celkovo 13 zvierat. Pomoc mačkám sa bude realizovať po telefonickom dohovore s pracovníkom zariadenia na tel. č. 0903 571 626 alebo po kontakte s Mestskou políciou Žilina na bezplatnom telefónnom čísle 159. Následne zmluvný veterinárny lekár vykoná klinickú prehliadku zvieraťa, posúdi jeho zdravotný stav a vyhodnotí, či je nevyhnutné jeho ďalšie ošetrenie alebo je spôsobilé na prepravu do karanténnej stanice.

Karanténna stanica je určená na umiestnenie odchytených túlavých mačiek dokým sa vykonajú všetky vyšetrenia, testy a preventívne opatrenia potrebné na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na iné zvieratá alebo na človeka. Zviera bude do útulku umiestnené, až keď veterinár potvrdí jeho dobrý zdravotný stav. Potom môže začať posledná etapa pomoci a tou je hľadanie vhodného trvalého domova formou adopcie. V prípade prekročenia kapacitných možností zariadenia mesto využije pomoc dobrovoľníkov a štvornohí tuláci pôjdu do dočasnej opatery v domácom prostredí. Samospráve vyplýva povinnosť zriadiť takúto karanténnu stanicu zo zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z.

Momentálne je v zariadení 15 mačiek. Všetky sa zatiaľ nachádzajú v karanténnej stanici, na adopciu budú pripravené od decembra. Pravidelne aktualizovanú ponuku zvierat nájdete na facebokovom profile útulku: www.facebook.com/OZZilinskelabky .