Projekt výstavby Cyklomagistrály Terchovská dolina ukončili

Cyklotrasa prevedie návštevníkov krásami regiónu.Cyklotrasa prevedie návštevníkov krásami regiónu.
Na viac ako 23 kilometroch spája celkom deväť katastrálnych území v smere zo Žiliny do Terchovej, dĺžkou a výškou investícií sa radí k najnáročnejším cyklotrasám. Nadšenci cyklistiky a cykloturistiky budú môcť využívať novú cyklotrasu. Na cyklistickej mape Slovenska pribudla cyklomagistrála Terchovská dolina, ktorá na viac ako 23 kilometroch spája celkom deväť katastrálnych území v smere zo Žiliny do Terchovej. Stavba, ktorú od roku 2014 realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra, bola v uplynulých dňoch ukončená. Finančné prostriedky v celkovej výške 6,3  milióna eur získala OOCR z Integrovaného regionálneho operačného programu. Partner projektu, Nadácia Kia Slovakia, sa na financovaní podieľala sumou viac ako 310-tisíc eur. OOCR Malá Fatra vynaložila od roku 2014 na projekt finančné prostriedky vo výške 350-tisíc eur, významnú časť z nich financovalo mesto Žilina. Projekt cyklomagistrály Terchovská dolina sa realizovanou dĺžkou a výškou investícií radí k jednému z najnáročnejších projektov cyklotrás na Slovensku. „Mikroregión Terchovská dolina má výborné predpoklady pre rozvoj cyklotrás. Svojou rozmanitosťou územia, zachovaným prírodným kultúrnym a historickým bohatstvom ma veľmi dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Teším sa, že tento projekt, ktorého príprava, ale aj realizácia boli mimoriadne náročné, sme úspešne zrealizovali. Verím, že novú cyklomagistrálu ocenia nielen obyvatelia nášho regiónu, ale aj všetci návštevníci,“ povedal Peter Fiabáne, žilinský primátor a zároveň predseda OOCR Malá Fatra. Väčšinu financií pre začatie projektu, štúdie a prípravu poskytlo mesto Žilina ako príspevok do OOCR Malá Fatra spolu s obcami Terchovskej doliny Tepličkou nad Váhom, Nededzou, Gbeľanmi, Krasňanmi, Strážou a Terchovou. Žilinská samospráva, ale i obce Gbeľany a Terchová sa na financovaní podieľali napriek tomu, že sa na ich území nerealizovali žiadne stavebné časti projektu. V obci Belá je najdlhší úsek cyklochodníka, vybudovaných tu bolo najviac mostov a preinvestovalo sa na jej území viac ako 50 % všetkých finančných prostriedkov. Napriek tomu, Belá spolu s obcami Lysica a Varín projekt finančne nepodporili. Cyklomagistrálu ako významný projekt cyklodopravnej trasy v Terchovskej doline podporil aj Žilinský samosprávny kraj sumou 100-tisíc eur a 30-tisíc eur krajská organizácia cestovného ruchu v Žiline Žilinský turistický kraj. „Ako zodpovedný partner komunity sa aktívne venujeme rozvoju cyklomobility v regióne už od roku 2012. Sme radi, že Nadácia Kia Slovakia sa mohla stať finančným partnerom cyklomagistrály, ktorá prispeje k bezpečnému a ekologickému dochádzaniu obyvateľov, rozšíri možnosti cyklistiky a podporí cestovný ruch v krásnom prostredí Terchovskej doliny,“ povedal správca Nadácie Kia Slovakia Tomáš Kováč. Cieľom projektu cyklomagistrály je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy. Hlavná cyklotrasa prechádza cez územie obcí Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín. Vedľajšia trasa smeruje z Varína, cez Gbeľany, Nededzu až do Tepličky nad Váhom. Súčasťou je aj prepojovacia trasa, ktorá slúži na spojenie hlavnej trasty s vedľajšou v rámci obce Koňhora. Vzhľadom k plánovanému obchvatu obce Krasňany by sa bez jej existencie cyklisti idúci po vedľajšej trase nemohli napojiť na hlavnú trasu. „Význam cyklomagistrály Terchovská dolina nespočíva len v dôležitosti projektu pre rozvoj cestovného ruchu, ale aj v tom, že ukázala zmysel prepojenia súkromného a verejného sektora v jednej organizácii cestovného ruchu. OOCR Malá Fatra ďakuje všetkým vlastníkom pozemkov, ktorí dobrovoľne poskytli časť svojich pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu cyklomagistrály VD Žilina – Terchová a všetkým, ktorí počas ôsmich ťažkých rokov príprav a realizácie stavby tento projekt podporovali,“ podotkol Peter Fiabáne. Cyklomagistrála by mala odbremeniť frekventovanú cestu od nebezpečných stretov cyklistov a motorových vozidiel. Navyše sa zameriava aj na zatraktívnenie cyklistiky prostredníctvom inštalácie nabíjacích staníc na elektrobicykle. S prípravami na vybudovanie cyklomagistrály sa začalo už v marci 2014, a to prieskumom terénu pre návrh trasy a projektovej štúdie. Od roku 2015 do 2018 sa vypracovávali projekty pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V rokoch 2018 – 2019 pokračovali prípravy inžinieringom a podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie. V rokoch 2019 – 2020 sa obstarával zhotoviteľ stavby, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo vo februári 2020. „Pri samotnej príprave cyklomagistrály bolo potrebné vyriešiť veľké množstvo vlastníckych vzťahov, pri rôznych druhoch vlastníkov, napríklad fyzické osoby, urbárske spoločenstvá, firmy, štátne podniky, čo je vo výsledku viac ako 80 uzatvorených zmlúv v deviatich katastrálnych územiach. Veľkosť projektu dokumentuje aj náročný proces stavebného povolenia, inžinieringu či verejného obstarávania,“ doplnil Peter Chrapčiak.

logá cyklotrasa