Projekt Moderné technológie v meste Žilina sa uskutočňuje podľa plánu, ministerstvo akceptovalo zmeny navrhnuté mestom

ilustračné fotoilustračné foto

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 schválilo mestu Žilina úpravy časového harmonogramu realizácie aktivít projektu s názvom Moderné technológie v meste Žilina.

Zmeny sa dotýkajú plánovaného termínu realizácie hlavných aktivít prebiehajúceho projektu, ktoré potrvajú 18 mesiacov. Od apríla sa bude v projekte dva mesiace uskutočňovať analýza a dizajn, rovnako od apríla až do marca 2023 je naplánovaný nákup hardvérového a softvérového vybavenia. Od júla tohto roku až do marca 2023 sa bude uskutočňovať implementácia softvérového riešenia, časové obdobie od marca do mája 2023 je vyhradené testovaniu a čas od júna do septembra 2023 nasadeniu funkčnej služby. Podporné aktivity projektu sa konajú od septembra minulého roka do októbra 2023.

„Aktivity projektu Moderné technológie v meste Žilina sa uskutočňujú podľa harmonogramu a nie je dôvod na obavy. Realizácia projektu bola plánovaná na 18 mesiacov, pričom táto doba zahŕňala v sebe časovú rezervu, do skončenia programovacieho obdobia je teda dostatočný čas na úspešnú realizáciu. Od momentu schválenia projektu sa uskutočnilo množstvo aktivít vrátane konzultácií odborníkov z oblasti technického manažmentu a verejného obstarávania. Cieľom je, aby sa všetky naplánované činnosti uskutočňovali správne a podľa plánu, čo v aktuálnej situácii spojenej s pandémiou koronavírusu nie je jednoduché,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

Apelačný list, ktorý obdržalo mesto Žilina v minulých dňoch bol MIRRI doručený ďalším 80 adresátom, ktorí realizujú projekty v rámci aktuálnych výziev. V liste ministerstvo upozorňuje na koniec programového obdobia do decembra 2023, v rámci ktorého majú byť zrealizované všetky projektové aktivity. Samospráva na list reagovala ihneď predložením aktualizovaného harmonogramu, ktorý ministerstvo akceptovalo v plnom rozsahu.

Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre kamerový systém bolo už vyhlásené. Do konca februára mesto osloví subjekty na určenie predpokladanej hodnoty zákazky pre rozšírenie softvérovej platformy. V pláne je vyhlásenie verejného obstarávania na uvedenú zákazku, v závislosti od výsledku procesu určenia predpokladanej hodnoty zákazky sa uskutoční vo februári, najneskôr v marci. Ukončenie verejného obstarávania a predloženie dokumentácie na kontrolu by sa malo uskutočniť v apríli.

„Mediálna panika, ktorú v súvislosti s realizáciou projektu vytvárajú niektorí jednotlivci, neprospieva ničomu. V rámci uskutočňovania projektu ide o štandardný proces i komunikáciu s ministerstvom. Mesto uskutočňuje niekoľko projektov vo vysokých finančných čiastkach a na personálnej úrovni disponujeme niekoľkoročnými skúsenosťami. Napokon, máme za sebou mnohé úspešne realizované projekty. Hovoriť dnes o tom, že mesto nečinnosťou prichádza o financie, nie je nič len obrovské klamstvo. Celá agenda slúži jedinému, a to mediálne podporiť volebnú kampaň niektorých jednotlivcov. Mrzí ma, že sa to opäť deje neférovým spôsobom a je do toho zatiahnutá verejnosť a médiá,“ dodal primátor mesta.

Cieľom projektu Moderné technológie v meste Žilina je zavedenie moderných technológií do činností mesta, procesu rozhodovania, ako aj služieb, informácií a kontaktu s verejnosťou. Realizácia projektu stojí viac ako 940-tisíc eur a samospráva ju zafinancuje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Projektové aktivity sa týkajú viacerých oblastí, ide najmä o reguláciu dopravy, lokálne environmentálne ukazovatele, smart manažment verejného osvetlenia, energetickú efektívnosť a zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach. Projekt sa zameria aj na tvorbu a manažment verejných politík, k čomu má poslúžiť zber a vyhodnocovanie dát z viacerých systémov.

V rámci pripravovaných inteligentných funkcionalít v oblasti dopravy sa počíta s vybudovaním deviatich  inteligentných priechodov cez cestu na sídlisku Vlčince, v Starom Meste, Závodí či na Bôriku. Vyššiu bezpečnosť premávky by mala zabezpečiť aj inštalácia ôsmich meračov rýchlosti na vybraných rizikových úsekoch na Bôriku, sídliskách Vlčince, Hliny a v Starom Meste. V Žiline pribudne aj osem sčítačov intenzity dopravy v Strážove, Bytčici, Budatíne, ale aj na sídliskách Solinky, Vlčince, Hájik či v Starom Meste.

Podporiť bezpečnosť a verejný poriadok v uliciach Žiliny by malo 19 otočných kamier s inteligentnými funkciami, tri pevné kamery s inteligentnými funkciami, 20 osobných kamier pre príslušníkov mestskej polície a vybudovanie novej videosteny na riadiacom pracovisku mestskej polície.

Projektové aktivity budú zahŕňať aj vybudovanie 14 integrovaných meteostaníc pre monitorovanie klimatických a environmentálnych ukazovateľov v  Závodí, Žilinskej Lehote, Brodne, Starom Meste, na Bôriku či sídliskách Hliny a Vlčince. Miesta boli vybrané tak, aby monitorovali oblasti mesta podľa rôznej prioritnej funkcie, napríklad sídliská i priemyselné zóny, centrum mesta s najvyťaženejšími križovatkami, parkami, ako aj okrajové mestské časti.

Vyše 850 LED svietidiel na verejnom osvetlení doplnia inteligentné lampové regulátory a päť rozvádzačov, ktoré zabezpečia diaľkové riadenie až po svetelné body. Verejné osvetlenie bude po implementácii projektu slúžiť ako dátová infraštruktúra pre zber a riadenie dát v rámci nových inteligentných oblastí riadenia mesta. Prepojenie viacerých inteligentných riešení z rôznych zariadení do jedného systému bude riešiť nový softvér na zber a vizualizáciu dát.