Priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do 1. 2.

Ilustračná foto (16)Ilustračná foto (16)

Z dôvodu mimoriadnych opatrení v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania, prijatého na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.12. 2020, je Mestský úrad v Žiline do 29. januára pre verejnosť zatvorený.

Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára (nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, posledný termín na podanie priznania sa posúva na 1. februára). Mesto Žilina nemá kompetenciu na zmenu uvedenej lehoty. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. elektronicky prostredníctvom ÚPVS.