Príslušníci Policajného zboru vykonávajú intenzívne náhodné kontroly pri vstupe na územie Slovenska, pribudne pruh pre očkovaných

doprava (2)doprava (2)

Od pondelka 5. júla 2021 je Slovenská republika v II. fáze a riadi sa systémom Alert, čo znamená, že sú zavedené náhodné, avšak intenzívne, kontroly dodržiavania povinností osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky cez jej vnútorné a vonkajšie hranice, vrátane letísk. Kontroly sú naďalej vykonávané vo vytypovaných vlakoch a na vlakových staniciach. Výnimku z kontrol má nákladná doprava.

Príslušníci Policajného zboru pri zdravotno-bezpečnostných kontrolách preverujú splnenie povinnosti registrácie na webe e-hranica, alebo preukázanie splnenia podmienok na uplatnenie výnimky z karanténnych povinností. Tam, kde je to možné, najmä na veľkých cestných priechodoch, bude vytvorený čo najväčší možný počet jazdných pruhov, pričom jeden jazdný pruh bude určený pre očkované osoby.

Z dôvodu zabezpečenia plynulosti premávky polícia žiada občanov, aby si pred príchodom na miesta kontroly pripravili všetky potrebné doklady, potvrdenia alebo mobilné zariadenia s digitálnymi formami potvrdení. Príslušníci Policajného zboru kontrolujú digitálne COVID preukazy prostredníctvom mobilných čítacích zariadení. Pri kontrolách im pomáhajú príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky a v prípade potreby prisľúbili pomoc aj príslušníci Finančnej správy SR.

Pri  zavedení  kontrol dodržiavania vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR došlo k nárastu čakacích dôb. Aktuálne je situácia pokojná a  príslušníci Policajného zboru vybavujú cestujúcich priebežne. So zvýšenými čakacími dobami treba počítať najmä v ranných a popoludňajších hodinách.

Vláda svojim uznesením rozhodla o uzatvorení vybraných, menej frekventovaných  hraničných priechodov na vnútorných hraniciach z dôvodu efektívnejšej  kontroly. O tom, či  dôjde k prehodnoteniu zatvorenia resp. otvorenia niektorých hraničných priechodov, musí  rozhodnúť vláda svojim uznesením.