Primátor mesta Žilina ocenil žiakov s výbornými výsledkami

oceňovanie žiakovoceňovanie žiakov

Devätnásť žiakov základných, základných umeleckých škôl a centra voľného času si včera prevzalo ocenenie z rúk primátora mesta Žilina Petra Fiabáne. V školskom roku 2023/2024 sa im podarilo dosiahnuť výnimočné výsledky vo vzdelávaní, športe, umení či iných mimoškolských aktivitách, a reprezentovali svoju školu a mesto na slovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Slávnostné podujatie sa konalo včera v priestoroch radnice.

Základné, základné umelecké školy a centrum voľného času mohli nominovať svojich žiakov, ktorým sa v končiacom školskom roku podarili mimoriadne úspechy. V priestoroch žilinskej radnice ich včera ocenil primátor mesta Žilina Petra Fiabáne a vedúca odboru školstva, mládeže a športu Monika Pastieriková. Žilinská samospráva tento rok oslovila nielen školy vo svojej pôsobnosti, ale aj zariadenia neštátnych zriaďovateľov. Kým minulý rok bolo ocenených žiakov pätnásť, tento rok ich bolo o štyroch viac.    

„Vzdelanie ešte ani dnes nie je samozrejmosťou. V mnohých krajinách je to vec nedosiahnuteľná, preto musíme byť vďační za možnosti, ktoré naše deti a žiaci majú. Je na mieste poďakovať učiteľom i rodičom, ktorí našu budúcu generáciu pripravujú na život. Vám, milí žiaci, prajem mnoho ďalších úspechov,“ povedal počas slávnosti primátor Peter Fiabáne.

Najúspešnejšími žiakmi žilinských základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času za školský rok 2023/2024 sú:

Lenka Kaščáková, ZŠ Jarná – žiačka s veľkým talentom, zúčastnila sa mnohých plaveckých súťaží. Na posledných Majstrovstvách Slovenska v plutvovom plávaní, ktoré sa konali v Žiline, získala 3 prvé a 2 druhé miesta vo svojej kategórii. Okrem športových úspechov dosahuje Lenka aj výborné vzdelávacie výsledky. Je výborná a zodpovedná žiačka. Darí sa jej vo všetkých oblastiach, do ktorých sa húževnato zapája. Napriek tomu je skromný a pokorný človek.

Gréta Bátorová, ZŠ Karpatská  – Gréta je žiačka 9. ročníka, reprezentovala školu v matematických a logických súťažiach. Zúčastňovala sa celoslovenských kôl IQ olympiád. Školu reprezentovala i v stolnom tenise na okresných a krajských súťažiach. Je cieľavedomá a vzorom pre ostatných žiakov.

Matúš Šeffer, ZŠ Karpatská – Matúš je žiakom 8. ročníka, reprezentuje školu v športových a matematických súťažiach. V tomto školskom roku sa stal Majstrom Slovenska v džude. V kolektíve je obľúbený pre svoje charakterové vlastnosti.

Helena Piňáková, ZŠ Lichardova ulica – Helenku navrhla škola na ocenenie za 3. miesto v celoslovenskej  výtvarnej súťaži Dúha a 3. miesto na  celoslovenskej výtvarnej súťaži Anjel Vianoc.

Agáta Bartková, ZŠ Lichardova – Agáta je ocenená za popredné umiestnenia vo výtvarných súťažiach na národnej úrovni: 1. miesto EKOPLAGÁTIK, 1. miesto Tvoríme vlastnú knihu, 3. miesto Vianočná pohľadnica, 3. miesto  Anjel Vianoc.

Eliška Štepánková, ZŠ ulica Vendelína Javorku – Eliška je žiačkou 9. ročníka. Je veľmi priateľská, v kolektíve obľúbená, vždy ochotná pomôcť spolužiakom i vyučujúcim. Dosahuje výborné výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch. Každý rok sa zapája do školských kôl olympiád z anglického a nemeckého jazyka. Tento školský rok reprezentovala školu v súťaži iBobor a tiež na okresnom kole geografickej a chemickej olympiády.

Alexandra Tašková, ZŠ Námestie mladosti – Alexandra je navrhnutá na ocenenie za vzornú prípravu a aktívny prístup k školským povinnostiam, za zapájanie sa  a úspešnú reprezentáciu školy v okresných  jazykových, športových a regionálnych súťažiach.

Miroslav Šimove, ZŠ Martinská ulica – Mirko každoročne od 1.triedy úspešne reprezentuje školu vo výtvarných súťažiach. V tomto školskom roku získal dve ocenenia v celoslovenských súťažiach: 2. miesto na celoslovenskej súťaži DÚHA a 2.miesto na celoslovenskej súťaži Týždeň vedy a techniky.

Tomáš Labák a Kristína Huliaková, ZŠ s MŠ ulica Dolná Trnovská – Úspechy dosahujú ako dvojica ale aj ako jednotlivci v súťažiach v hasičskom športe: Na Majstrovstvách sveta v hasičskom športe v Saransku v roku 2023 získali 4. miesto, Kristínka bola na 5. mieste na majstrovstvách Slovenska vo výstupe na hasičskú vežu v roku 2023, Tomáš je majstrom Slovenska v 100-vkách cez prekážky za rok 2023 a majstrom Slovenska vo výstupe na hasičskú vežu za rok 2023.

Sandra Plošticová, ZŠ s MŠ Gaštanová ulica – Sandra je veľmi aktívna, samostatná, ide si za svojim cieľom. Všetko sa snaží vypracovať do detailov. Je žiačkou 9.ročníka. V celoslovenskom kole Literárna cena Jána Frátrika získala 3. miesto, vo fyzikálnej súťaži Pikofyz – 2. miesto v rámci Slovenska vo svojej kategórii.

Sofia Koščová, ZŠ Oravská cesta – Sofia dosahuje výborný prospech, aktívne sa zapája do súťaží a predmetových TOP expert. Je aktívna športovkyňa, hrá futbal za MFK Bytča a 7 rokov hrá tenis za Tenisový klub Žilina. V ostatných dvoch školských rokoch úspešne reprezentovala školu i mesto Žilina v súťaži Ruské slovo. Na celoslovenskom kole  získala v školskom roku 2022/2023  v II. kategórii prednes – próza 1. miesto a v školskom roku 2023/2024 v II. kategórii prednes – próza 2. miesto.

Jaromír Labuda, ZUŠ Ladislava Árvaya – Jarko je mimoriadne nadaní spevák. V tomto školskom roku dosiahol mimoriadne úspechy, keď sa stal v klasickom sólovom speve víťazom Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka v Žiline a víťazom Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI vo Vrábľoch. Na oboch súťažiach získal i mimoriadne Ceny poroty. Popritom sa venuje  aj hre na husliach, spieva v detskom speváckom zbore Árvayček i v školskej kapele RocKids, s ktorou ako sólo spevák získal v posledných dvoch rokoch viaceré 1. miesta na celoslovenských súťažiach. V máji sa zúčastnil Medzinárodnej speváckej súťaže  Pražský pěvec v Národnom divadle v Prahe.

Matej Káčerik, ZUŠ Ferka Špániho – Matej je violončelista. Taktiež je mimoriadny študent Žilinského konzervatória. Úspešne reprezentoval školu na medzinárodnej súťaži v Dolnom Kubíne a na celoslovenskej súťaži v sláčikových nástrojoch v Banskej Bystrici, kde získal tretie miesto.

Ondrej Bakaľa, ZUŠ Ferka Špániho – Ondrej je gitarista a taktiež je mimoriadnym žiakom na Konzervatóriu v Žiline. Zúčastňuje sa na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.  Na gitarovej súťaži v Martine La Guitaromanie získal prvé miesto.

David Liam Surma, ZUŠ Brioso – David sa popri škole venuje športu, tancu, no hlavne spevu. Od 6 rokov spieva a hrá na klavíri. Za jeho najväčší úspech doteraz možno považovať účasť na konkurze do muzikálu „Oliver Twist“ v divadle Nová scéna v Bratislave. Po 5 mesiacoch skúšania bol obsadený do postavy Lišiaka – druhej hlavnej chlapčenskej postavy. David sa verejne predstavil v tejto postave na premiére muzikálu „Oliver“ 9. marca 2024 a úspešne pokračuje vo vystúpeniach v reprízach muzikálu na Novej scéne v Bratislave.

Alica Štauderová, CVČ Kuzmányho ulica – Alica úspešne reprezentuje CVČ na šachových súťažiach. Šach začala hrať ako 5-6 ročná popri staršom bratovi a odvtedy aj navštevuje šachový krúžok v CVČ Žilina Na Majstrovstvách Slovenska mládeže pre rok 2024 v kategórii dievčatá do 12 rokov sa umiestnila na krásnom 3. mieste.

Aj keď to bolo oceňovanie najúspešnejších žiakov do 15 rokov, tento rok boli primátorom aj dve študentky stredných škôl za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu CVČ a mesta Žiliny v tanečných súťažiach.

Zuzana Zemanová, CVČ Kuzmányho – ako členka tanečnej skupiny Argonnath, ktorá dlhé roky a aj v súčasnosti reprezentuje CVČ, mesto Žilina i Slovensko na domácich aj zahraničných súťažiach. V poslednom období spolu so skupinou vytancovali prvé miesto na súťaži Pohyb bez bariér, 3. miesto na súťaži Showtime Dance v Bratislave a na finálovom kole v Leviciach sa nominovali na European Finals do Maďarska.

Nela Turianová, CVČ Kuzmányho – navštevuje tanečné divadlo EXTAD od troch rokov. V sólach sa vypracovala na profesionálnu úroveň, čo dokazuje aj na tanečných súťažiach. V roku 2024 získala na tanečnej súťaži Pohyb bez bariér v kategórii Modern dance za sólo v choreografii Stray  3.miesto. Na Grand Finále Showtime Dance 2024 v Leviciach získala  1. miesto s choreografiou  Me and the devil a postup na European finals v Siófoku v Maďarsku.