Prieskum využívania elektronických služieb Mestského úradu v Žiline pokračuje do 13. apríla

Informačný plagát - Prieskum vyuzivania elektronickych sluzieb MsU ZilinaInformačný plagát - Prieskum vyuzivania elektronickych sluzieb MsU Zilina

Občania Žiliny sa môžu do 13. apríla opätovne zapojiť do prieskumu využívania elektronických služieb Mestského úradu v Žiline.  Týmto prieskumom chce samospráva doplniť nedávno získané zistenia k elektronickým službám o detaily týkajúce sa aktuálneho webového sídla a mobilnej aplikácie mesta Žilina.

link na dotazník: https://inovia.sk/2022/03/29/web-a-mobilna-aplikacia-mesta-zilina-pouzivatelsky-prieskum/

Krátky dotazník obsahuje otázky týkajúce sa využívania portálu slovensko.sk (ÚPVS), mestského konta (účtu) na zilina.sk, oficiálnej aplikácie mesta Žilina v mobile a najmä súčasného využívania elektronických mestských služieb. Dotazník je určený pre všetkých občanov a podnikateľov bývajúcich alebo pôsobiacich v Žiline. Vďaka zodpovedaniu niekoľkých otázok respondenti pomôžu mestu získať potrebné informácie o súčasnom využívaní mestských elektronických služieb a umožnia ich naďalej vylepšovať.

Hlavným cieľom dotazníka je naďalej skvalitňovať digitálne procesy a služby mesta Žilina a  uľahčiť komunikáciu občanov a podnikateľov s mestským úradom. Výsledkom budú vylepšené elektronické služby, užívateľsky prehľadná aplikácia a online komunikácia, takže občan alebo podnikateľ bude môcť pohodlnejšie vybaviť svoje záležitosti bez potreby cesty na mestský úrad.

Prieskum sa realizuje v rámci prípravy projektu Malé zlepšenia elektronických služieb Mestského úradu v Žiline“ v reakcii na výzvu „Malé zlepšenia eGov služieb“ v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Tento program zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Projekt pripravuje mesto Žilina v spolupráci s inovačným centrom INOVIA, ktorého cieľom je vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti žilinského regiónu, ako aj prepájať a zintenzívniť spoluprácu firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

Všetkým respondentom vopred ďakujeme za ochotu a zodpovedné vyplnenie dotazníka.